[ Sila Klik Pada Gambar Untuk Membuat Pilihan ]

Huruf Angka Ucapan Ringkas Ganti Nama Keluarga
Kata Tanya Kata Bantu Perasaan Komunikasi Agama

Warna Pengangkutan Masa Pekerjaan Budaya & Perayaan
Kata Kerja Sukan Kecacatan Arah Buah-Buahan
ASEAN Pakaian Huruf Jawi Kata Penghubung Rumah
DAPUR TEMPAT & BANGUNAN Kesihatan & Perubatan