| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts |

Pencarian Dalam Laman Ini << Klik di sini >>

Home : Info Jabatan : Perkhidmatan : Institusi Kebajikan : Borang On-line : TeleJAPEM : Maklum Balas : E-mail Kami :
Tips dan Panduan : Statistik :
 
 

CATATAN KEGIATAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2006

 

Pilih Bulan :

29 Mac 2006
SEMINAR FALSAFAH PERKHAWINAN
Dayang Rogayah bte Abdullah, Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat telah menghadiri seminar "Seminar Falsafah Perkhawinan (Philosophy Of Marriage) - Mencari Kebahagiaan Melalui Perkhawinan" di Kuala Lumpur, Malaysia pada 29 - 30 Mac 2006.
28 Mac 2006
ROK-ASEAN Regional Workshop on Home Care
Awang Jahali bin Suhaili, Pemangku Timbalan Pengawal Pencen-Pencen dan Awang Sofian bin Haji Mohamad, Pengawai Pencen-Pencen Kanan  telah mengikuti program 'ROK-ASEAN Regional Workshop On Home Care For Older People' di Manila, Filipina pada 28 hingga 31 Mac 2006.
22 Mac 2006
MENGHADIRI MESYUARAT
Pengiran Mahdi bin Pg Haji Mohd Salleh, Pegawai Kaunseling telah menghadiri mesyuarat "2nd Meeting Of Child Helpline From The Asia-Pacific Region" di Karachi, Pakistan pada 22 -24 Mac 2006.
20 Mac 2006
SMS BRUNEI PRIHATIN KUTIP B$93,273.00
Majlis penyerahan cek berjumlah B$93,273.00 telah disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Marsad bin Haji Ismail, Ketua Pegawai Operasi DST Group kepada Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Awang Haji Mohamad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Derma adalah hasil kutipan SMS Brunei Prihatin untuk Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Pakistan yang telah dijalankan selama 3 bulan mulai 7 Disember 2005 hingga 28 Februari 2006.
2 Mac 2006
Seni Penghiasan Kaca
Lebih 30 kanak-kanak istimewa dari Pusat Bahagia, JAPEM telah terlibat dalam aktiviti 'Seni Penghiasan Kaca' yang dianjurkan bersama sebuah syarikat tempatan yang mengetengahkan bahan-bahan seni, Uniqart and Craft Center.

Yong Pick Fong, pengasas syarikat seni tersebut turut hadir untuk menjadi pelatih bagi para peserta untuk sama-sama memberikan didikan untuk menghasilkan bahan-bahan seni kaca.
Best Viewed in 800x600 resolution with Internet Explorer

Arkib

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BC 4415 Negara Brunei Darussalam
Telefon: 673 2 380664 / 2380667 / 2380678 E-mail:info@japem.gov.bn