| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts |

Pencarian Dalam Laman Ini << Klik di sini >>

Home : Info Jabatan : Perkhidmatan : Institusi Kebajikan : Borang On-line : TeleJAPEM : Maklum Balas : E-mail Kami :
Tip dan Panduan : Statistik :
 
 

CATATAN KEGIATAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2006

 

Pilih Bulan :

31 Oktober 2006
first china - asean women's forum
Datin Hajah Adina bte Othman, Pengarah JAPEM, dan Dayang Rostinah bte POKSSP Dato Paduka Haji Mohd Tahir, Pegawai Pembangunan Masyarakat telah menghadiri forum 'First China - ASEAN Women's Forum' di Nanning, Republik Rakyat China pada 31 Oktober - 4 November 2006.
5 Oktober 2006
2,014 ORANG Anak yatIM TERIMA SUMBANGAN

Sumbangan Derma untuk Anak-Anak Yatim Seluruh Bagi Tahun 1427H/2006M

Majlis Penyampaian Derma kepada Anak-Anak Yatim Seluruh Negara bagi tahun 1427 Hijrah/2006 Masehi anjuran JAPEM telah diadakan pada pagi tadi di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas.

Tetamu Kehormat di majlis tahunan JAPEM itu ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Dewa Mejar Jeneral (B) Dato Seri Pahlawan Haji Awang Mohammad bin Haji Daud, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang seterusnya mengetuai penyampaian derma kepada anak-anak yatim.

Pada majlis itu Bank Islam Brunei Darussalam juga menyampaikan hadiah skim galakan kepada anak-anak yatim yang mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam pada tahun 2005 yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Hamzah Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Abdullah, Menteri Pembangunan selaku Pengerusi Bank Islam Brunei Darussalam.
Best Viewed in 800x600 resolution with Internet Explorer

Arkib

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BC 4415 Negara Brunei Darussalam
Telefon: 673 2 380664 / 2380667 / 2380678 E-mail:info@japem.gov.bn