Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | About Us | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 
 

.: Catatan Kegiatan Aktiviti Bagi Tahun 2019 |  Bagi Bulan : :.       


29 Oktober 2019
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERTANDINGAN FILEM PENDEK SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEBANGSAAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 35 TAHUN 2019 DAN PENGAGIHAN POSTER TALIAN ANAK 121

  Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika menyampaikan poster.


Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Filem Pendek sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-35 Tahun 2019 dan Pengagihan Poster Talian ANAK 121. Pertandingan Filem Pendek Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ialah satu platform bagi mencanangkan cerita yang berhubung tentang sesuatu kehidupan, sejarah, budaya, penyelidikan dan informasi yang memaparkan fakta sebenar untuk menggambarkan semangat patriotisme Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dari aspek perkembangan dan pembangunan di negara ini sejak mencapai kemerdekaannya. Dengan Kearah mencapai kecermelangan, kesejahteraan serta kemakmuran negara dengan konsep: Keceriaan, Kemeriahan & Kegembiraan dengan tema: "MENJAYAKAN WAWASAN NEGARA 2035".

Diantara objektif pertandingan adalah untuk i) Membuka ruang serta peluang yang lebih luas kepada orang ramai untuk lebih bergiat aktif dalam kreativiti penerbitan filem; ii) Memperlihatkan dan meningkatkan kesedaran kepada masyarakat umum khususnya tentang memilihara khazanah budaya seni warisan Brunei untuk diangkat dan memotivasi kepada masyarakat dan generasi muda melalui filem sebagai medium perantara bagi penyampaian maklumat.

Seramai 25 buah filem pendek telah dipertandingkan, Johan Pertandingan Filem Pendek ialah Filem bertajuk BELIA KITANI ARAH AIFFA 2019, hasil karya Dayangku Jazmeena Anatasya binti Pengiran Norasmadi, menerima hadiah Wang Tunai $2500, Piala dan sijil, manakala Naib Johan dimenangi oleh Awang Muhammad Zharif bin Zaini dengan judul filem HARAPAN, menerima wang tunai $1500, piala dan sijil dan ditempat ketiga dimenangi oleh Dayang Liyana binti Awang Haji Julay dengan tajuk filem NASI, menerima hadiah Wang Tunai $100, piala dan sijil..

Selaras dengan keutamaan bidang tugas Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan iaitu untuk memelihara dan menjaga budaya, sejarah juga warisan sebagai tunjang perpaduan, identiti bangsa yang bertamadun tinggiserta sebagai suntikan semangat patriotisme kepada masyarakat, pertandingan ini diharapkan untuk meningkatkan kesedaran dan seterusnya menghargai dan menghayati seni warisan budaya terutama dalam mengekalkan keindahan serta kehalusannya dengan memberikan pendedahan kepada generasi muda.

Pada petang ini diteruskan dengan kempen Pengagihan Poster Talian A.N.A.K 121 sebanyak 500 keping sebagai usaha pihak JAPEM dengan kerjasama TelBru dan rakan-rakan strategik lain untuk memberigakan talian ini bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenainya.

Majlis Perasmian Talian A.N.A.K (Anak Negara Aset Kitani) 121 dengan slogan "Kami Mendengar" telah dirasmikan pada 01 Oktober 2019. Talian ini telah mula beroperasi secara 24 jam seminggu bermula 02 Oktober 2019. Talian ini merupakan langkah kehadapan dalam usaha menangani isu-isu yang melibatkan kanak-kanak, khususnya dalam memberikan perlindungan dan pencegahan insiden-insiden yang tidak diingini.

Penyampaian hadiah, sijil dan poster-poster telah disempurnakan oleh Tetamu Kehormat iaitu Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.


29 Oktober 2019
MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN RUMAH BAGI DAERAH BELAIT

  Hadir bagi menyerahkan derma tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Satu majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Daerah Belait telah berlangsung pagi ini di Bilik Kunjungan, Tingkat 8, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Majlis penyerahan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kepada mangsa yang terjejas pada 18 September 2019 iaitu Dayang Khatijah binti Abdul Ghani serta keluarga yang menetap di Jalan Mumong, Kuala Belait.

Turut hadir menyaksikan majlis penyerahan tersebut ialah Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi bin Haji Wahsalfelah, Pemangku Setiausaha Tetap(PEngurusan dan Dasar); Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan) di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan pegawai-pegawai kanan di Jabatan Pembangunan Masyarakat.

Selain memberikan bantuan kewangan kerajaan, mangsa bencana juga diberikan penempatan sementara serta bantuan catuan makanan dan barang keperluan semasa kejadian berlaku. Pemberian bantuan-bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian.


22 Oktober 2019
MAJLIS PERASMIAN SIMPOSIUM HARI ANTARABANGSA WARGA EMAS (HAWE) 2019 (DEMENSIA)

  Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Paduka Haji Abidin ketika merasmikan Simposium Hari Antarabangsa Warga Emas (HAWE) 2019 (DEMENSIA)


Warga emas adalah aset bernilai negara yang kaya dengan pelbagai pengalaman dan sumber pengetahuan serta dapat dimanfaatkan sebagai teladan dan panduan hidup. Menyedari akan pentingnya peranan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan kehidupan warga emas, dan pada menjunjung Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara Tahun 1427 Hijrah/2006 Masihi, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas dan Pusat Masyarakat Bestari di seluruh daerah, Pertubuhan Wargamas serta Persatuan Demensia Brunei telah mengadakan Simposium Hari Antarabangsa Warga Emas (Demensia) dengan tema "Perjalanan Menuju Kesamarataan Usia", 'The Journey to Age Equality' sempena Sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2019 di Dewan Utama Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Hadir bagi merasmikan sambutannya pagi ini ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Turut hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; Dr. Siti Norkhalbi bin Haji Walsalfelah, Pemangku Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar) dan Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiusaha Tetap (Kemasyarakatan) KKBS; Dr Shyh Poh Teo, Presiden Demensia Brunei; ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas dan Pusat Masyarakat Bestari di seluruh daerah; Pertubuhan Wargamas; Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO's); rakan strategik KKBS; Pegawai-pegawai kanan di KKBS dan jabatan- jabatan di bawahnya.

Acara dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi majlis iaitu Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (KEmasyarakatan) KKBS dan diteruskan dengan ucapan perasmian daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis juga turut diserikan dengan Deklamasi Puisi Islam, dan diiringi dengan persembahan Seruling dari Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Daerah Tutong.

Simposium dimulakan dengan beberapa penyampaian yang dimulakan dengan tajuk 'Perjalanan Menuju Kesamarataan Penuaan Usia' daripada Yang Mulia Datin Jacqueline Wong selaku Honorary Advisor Demensia BRUNEI. Seterusnya taklimat kesedaran 'Pengenalan mengenai Demensia' yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr Shyh Poh Teo, Presiden Demensia BRUNEI.

Setelah menikmati jamuan taklimat diteruskan dengan 'Program Kesedaran Elak Jatuh untuk Warga Emas' telah disampaikan oleh Yang Mulia Hajah Kartini haji Suhai, Pegawai Jururawat Tingkat Khas, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.

Sebelum acara berakhir, majlis diserikan dengan penyampaian 'Keluarga Mahabbah Wa Rahmah' daripada Yang Mulia Ustaz Khairul Nazif bin Haji Awang Damit, Pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan diakhiri dengan sesi perkongsian dari pada sukarelawan Projek Memeduli Warga Emas daripada Yang Mulia Hajah Norgayah binti Haji Dullah. Sebelum bersurai tetamu kehormat dan hadirin dipersilakan untuk menyaksikan pameran dan jualan.

Fokus utama sambutan HAWE pada tahun ini ialah mengenai Demensia memandangkan ianya adalah sebahagian daripada proses penuaan biasa dan memberi kesan kepada fizikal, psikologi, sosial dan ekonomi. Pendedahan ini adalah sebagai metode efektif dalam mengambil berat terhadap mereka yang terjejas akibat Demensia, bukan sahaja kepada penjaga tetapi juga sebagai masyarakat. Pada masa yang sama ia juga membantu meninggkatkan kesedaran dan mengubah pemikiran mengenai pandangan negatif mengenai Demensia.

Simposium ini dihadiri oleh seramai 800 orang peserta yang terdiri daripada warga emas dari Pusat Kegiatan Warga Emas dan Pusat Masyarakat Bestari seluruh daerah, pertubuhan warga emas, dan badan-badan bukan kerajaan (NGO's) dan institusi-institusi tinggi.

Sambutan HAWE pada tahun ini diharapkan sedikit sebanyak dapat membendung tanda-tanda mengenai Demensia. Tidak ada rawatan saintifik bagi demensia tetapi dengan adanya simposium ini dapat melengkapkan komuniti dan masyarakat dengan maklumat yang betul dan membantu mereka yang terkesan.


21 Oktober 2019
MAJLIS KESYUKURAN SEMBAHYANG FARDHU MAGHRIB & ISYA' BERJEMAAH, MEMBACA SURAH YAASIN, TAHLIL DAN DOA KESYUKURAN SEMPENA SAMBUTAN HARI ANTARABANGSA WARGA EMAS 2019

  Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Paduka Haji Abidin


Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) dan Pusat Masyarakat Bestari (PMB) seluruh daerah dan Pertubuhan Wargamas serta Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGOs) telah mengadakan majlis kesyukuran sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya berjemaah, membaca surah Yaasin, tahlil, dan doa kesyukuran bagi memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas pada hari ini di masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong.

Tetamu kehormat bagi majlis tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin. Hadir sama ialah Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsakfelah, Pemangku Setiausaha Tetap (Pengurusan Strategi dan Dasar) dan Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan) KKBS; ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas dan Pusat Masyarakat Bestari di seluruh daerah; Petubuhan Wargamas; Persatuan Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGOs); rakan stategik KKBS; penduduk kampung; pegawai-pegawai kanan di KKBS dan jabatan-jabatan di bawahnya.

Antara lain tujuan sambutan majlis ini diadakan adalah sebagai tanda kesyukuran bagi mengenang dan menghormati jasa bakti golongan warga emas terhadap keluarga, komuniti dan negara serta meningkatan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan serta menjadi wadah untuk bersungguh-sungguh dalam menuju kebaikan.

Bacaan Surah Yaasin, Tahlil dan Doa Kesyukuran dipimpin oleh Imam Haji Kamaruzaman bin Haji Jakar, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Ketua Imam Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam. Acara kemudian diteruskan dengan tazkirah bertajuk "Syukur Dengan Nikmat Allah (Nikmat Usia)" yang disampaikan oleh Ustaz Haji Anwari bin Haji Rawee, Penceramah Pusat Da'wah Islamiah.

Seramai lebih kurang 250 orang yang terdiri daripada ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) dan Pusat Masyarakat Bestari (PMB) seluruh daerah; Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGOs) yang terlibat dengan aktiviti warga emas; penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung; penduduk kampung serta pegawai-pegawai dari JAPEM dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.


19 Oktober 2019
MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH BAGI PERTANDINGAN LITERASI OKU BAHAGIA SEMPENA HARI KELUARGA KEBANGSAAN 2019.

  Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid berkenan menyampaikan cenderamata kepada salah seorang juri pertandingan.


Bersempena dengan Hari Keluarga Kebangsaan kali ke-8, Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Pusat Bahagia di seluruh daerah dengan kerjasama Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama buat julung kalinya telah menganjurkan Pertandingan Literasi OKU Bahagia kepada murid-murid dan pelatih-pelatih yang berdaftar di Pusat Bahagia yang mana majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan tersebut telah diadakan pada petang ini di Dewan Darul Imtiyaz, Pusat Bahagia Brunei Muara, Kampung Pulaie.

Tetamu kehormat bagi majlis tersebut ialah Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir sama ialah Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohd Tahir, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, ibu-bapa dan penjaga murid-murid dan pelatih-pelatih Pusat Bahagia serta pegawai-pegawai kanan di Jabatan Pembangunan Masyarakat.

Acara dimulakan dengan ucapan alu-aluan pengerusi majlis iaitu Awang Md. Nasrullah El-Hakiem bin Haji Awang Mohammed, Pemangku Penolong Pengarah Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya, JAPEM.

Acara juga turut diserikan dengan Persembahan Nasyid dari murid dan pelatih Pusat Bahagia dan persembahan Deklamasi Sajak dari murid kelas bimbingan asas OKU, Pusat Bahagia.

Terdapat 3 kategori pertandingan telah dibukakan kepada murid-murid dan pelatih-pelatih Pusat Bahagia iaitu Pertandingan Bahasa Melayu, Pertandingan Bahasa Inggeris dan Pertandingan Menghafaz Ayat-Ayat Lazim. Pertandingan-pertandingan tersebut dipecahkan seperti berikut;.

1. Peraduan Mengeja dalam Bahasa Melayu - Beginner
2. Peraduan Mengeja dalam Bahasa Melayu - Sederhana
3. Peraduan Membaca dalam Bahasa Melayu - Beginner
4. Peraduan Membaca dalam Bahasa Melayu - Sederhana
5. Peraduan Mengeja dalam Bahasa Inggeris - Beginner
6. Peraduan Mengeja dalam Bahasa Inggeris - Sederhana
7. Peraduan Membaca dalam Bahasa Inggeris - Beginner
8. Peraduan Membaca dalam Bahasa Inggeris - Sederhana
9. Peraduan Tulisan Jawi
10. Peraduan Menghafaz Surah Al-Fatihah dan Ayat-Ayat Lazim bagi Lelaki
11. Peraduan Menghafaz Surah Al-Fatihah dan Ayat-Ayat Lazim bagi Perempuan

Pemenang-pemenang bagi pertandingan tersebut ialah:

BIL JENIS PERTANDINGAN PEMENANG
1 Peraduan Mengeja dalam Bahasa Melayu - Beginner Awang Ng Vui Khiong dari Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait
2 Peraduan Mengeja dalam Bahasa Melayu - Sederhana Awang Muhammad Syahmi Syahirin bin Sahari dari Pusat Bahagia Tutong
3 Peraduan Membaca dalam Bahasa Melayu - Beginner Dayang Yee Yen Xing dari Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait
4 Peraduan Membaca dalam Bahasa Melayu - Sederhana Awang Muhammad Syahmi Syahirin bin Sahari dari Pusat Bahagia Tutong
5 Peraduan Mengeja dalam Bahasa Inggeris - Beginner Awang Aadi Aidil bin Fazakir dari Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait
6 Peraduan Mengeja dalam Bahasa Inggeris - Sederhana Awang Aadi Aidil bin Fazakir dari Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait
7 Peraduan Membaca dalam Bahasa Inggeris - Beginner Dayang Nur Aisyah Lina dari Pusat Bahagia Brunei Muara
8 Peraduan Membaca dalam Bahasa Inggeris - Sederhana Awang Muhd Nur Alif bin Haji Md Akin dari Pusat Bahagia Tutong
9 Peraduan Tulisan Jawi Awang Muhd Alif bin Haji Taha dari Pusat Bahagia Brunei Muara
10 Peraduan Menghafaz Surah Al-Fatihah dan Ayat-Ayat Lazim bagi Lelaki Ak Muhd Ali Safwan bin Pg Ali Shafie dari Pusat Bahagia Brunei Muara
11 Peraduan Menghafaz Surah Al-Fatihah dan Ayat-Ayat Lazim bagi Perempuan Dayang Nurul Huda binti Abd Ghani dari Pusat Bahagia Tutong

Literasi OKU Bahagia adalah aktiviti yang menggabungkan kemahiran-kemahiran literasi dan berkomunikasi seperti kemahiran membaca, menulis dan mengeja. Ia bukan sahaja mengetengahkan bahasa utama yang dituturkan sehari-hari iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, bahkan juga mengetengahkan bacaan surah-surah, ayat-ayat lazim Al-Quran serta tulisan jawi dalam aktiviti tersebut. Literasi merupakan cabaran terbesar yang dihadapi oleh golongan OKU dan menjadi satu kelebihan kepada mereka sekiranya kemahiran-kemahiran tersebut dapat dikuasai oleh golongan ini terutama sekali untuk membantu dalam mengembangkan potensi, kebolehan dan sekaligus jua meninggkatkan sosio-ekonomi mereka.

Di antara tujuan utama aktiviti ini adalah untuk memberikan pendedahan dan memupuk minat murid dan pelatih Pusat Bahagia tentang kepentingan kemahiran literasi dalam kehidupan seharian. Dalam masa yang sama, untuk memberikan peluang kepada murid dan pelatih OKU untuk berinteraksi dan meningkatkan keyakinan diri masing-masing.

Dengan adanya pertandingan seumpama ini dihasratkan dapat memupuk kemahiran murid dan pelatih OKU yang telah mengikuti program-program asas di Pusat Bahagia di seluruh daerah.


17 Oktober 2019
MAJLIS TAHLIL DI KUBAH MAKAM DIRAJA SEMPENA HARI ANTARABANGSA WARGA EMAS 2019.

  Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika membaca tahlil.


Hari Antarabangsa Warga Emas (HAWE) diraikan setiap 1 Oktober sebagai penghargaan kepada jasa-jasa warga emas sebagai golongan yang tidak boleh diabaikan. Bagi memperingati hari tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Daerah Brunei Muara dan Tutong serta Pertubuhan Wargamas telah mengadakan majlis tahlil pada pagi ini di Kubah Makam Diraja bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam.

Hadir selaku tetamu kehormat bagi majlis tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir sama adalah pegawai-pegawai kanan lelaki Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan Pembangunan Masyarakat beserta ahli-ahli Pusat Kegiatan Warga Emas seluruh daerah.

Bacaan Surah Yaasin dan tahlil pada majlis tersebut dipimpin oleh Ustaz Haji Shahrin bin Haji Sulaiman, Ketua Guru Ugama Kompleks Rumah Kebajikan.

Bersempena dengan sambutan HAWE tauhn ini, JAPEM juga akan mengadakan Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardhu Maghrib dan Isya Berjemaah, Membaca Surah Yaasin, Tahlil dan Doa Kesyukuran yang akan diadakan pada hari Isnin, 21 Oktober 2019 di Masjid Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong dan Simposium Hari Antarabangsa Warga Emas 2019 (Demensia) yang akan diadakan pada hari Selasa, 22 Oktober 2019 di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.


16 Oktober 2019
MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN RUMAH BAGI DAERAH BRUNEI MUARA.

  Hadir bagi menyerahkan bantuan tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Satu majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Daerah Brunei dan Muara telah berlangsung pagi ini di Bilik Kunjungan, Tingkat 8, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Majlis penyerahan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kepada mangsa yang terjejas pada 30 September 2019 iaitu Awang Haji Manan bin Haji Yusof serta keluarga yang menetap di Kampong Pelambayan, Kota Batu.

Turut hadir menyaksikan majlis penyerahan tersebut ialah Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Pemangku Pengarah Bahagian Perkhidmatan Sosial; Yang Mulia Awang Haji Khairul Ariffin bin Haji Abd. Aji, Penolong Pengarah Bahagian Perhubungan Awam, Sumber dan Sukarelawan dan pegawai-pegawai dari Unit Bencana dan Perumahan, Bahagian Bantuan Kebajikan Am, Jabatan Pembangunan Masyarakat.

Selain memberikan bantuan kewangan kerajaan, mangsa bencana juga diberikan penempatan sementara serta bantuan catuan makanan dan barang keperluan semasa kejadian berlaku. Pemberian bantuan-bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian.


14 Oktober 2019
MAJLIS PENYAMPAIAN KACA MATA KEPADA GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA SEMPENA HARI PENGLIHATAN SEDUNIA 2019.

  Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika menyampaikan sumbangan derma kaca mata kepada wakil Persatuan Orang Kelainan Upaya.


Bersempena dengan Hari Penglihatan Sedunia, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) buat julung kalinya dengan kerjasama Syarikat Perfect Vision telah mengadakan Majlis Penyampaian Derma Kaca Mata kepada Golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) sebagai tanggungjawab sosial korport syarikat berkenaan kepada masyarakat pada petang ini di Dewan Imtiyaz, Pusat Bahagia Brunei Muara.

Majlis dimulakan dengan alu-aluan dari Muhammad Faithul Islam bin Abu Bakar, Penolong Pengurus dan Akaun, selaku wakil Pengerusi Bersama Majlis. Penyerahan sumbangan kaca mata dari Syarikat Perfect Vision telah disempurnakan oleh Dr. Farris bin Abdul Rahman, Pengarah Urusan kepada tetamukehormat majlis iaitu Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian KEbudayaan, Belia dan Sukan. Turut hadir bagi menyaksikan penyerahan sumbangan tersebut ialah Yang Mulia Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Awang Mohd Tahir, Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat; dan wakil-wakil dari beberapa persatuan OKU.

Sumbangan kaca mata tersebut kemudian diserahkan kepada 78 individu OKU melalui wakil-wakil dari beberapa persatuan OKU termasuk Persatuan Persatuan Orang-Orang Berkerusi Roda dan Orang-Orang Cacat Anggota (PAPDA), Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Negara Brunei Darussalam (BDNAB), Persatuan Sindrom Down Brunei (ABLE), Persatuan Orang Kurang Pendengaran (OKP) dan Majlis Paralimpik Brunei Darussalam. Individu-individu yang terpilih adalah mereka yang memerlukan kaca mata hasil daripada pemeriksaan mata secara percuma yang diadakan secara terbuka di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah pada 05 Oktober 2019 yang lalu.

Satu pameran juga telah diadakan oleh BDNAB yang memaparkan barangan pejabat dan kegunaan OKU Penglihatan seperti mesin dan pencetak khas Braille, serta tongkat putih. Acara juga turut diserikan dengan persembahan gulingtangan dari para penuntut OKU Pusat Bahagia Brunei Muara.

Sambutan Hari Penglihatan Sedunia diraikan untuk meningkatan kesedaran masyarakat terhadap isu sejagat mengenai isu penglihatan yang boleh dielakkan. Sumbangan seperti ini amat dihargai kerana ia bukan sahaja membentuk sikap positif dan membuktikan pemedulian masyarakat terhadap masalah kesihatan OKU, bahkan juga membantu OKU yang mempunyai masalah penglihatan mendapatkan kaca mata yang sesuai dan dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik serta menjadi lebih produktif.


11 Oktober 2019
THE 18TH MEETING OF THE ASEAN COMMITTEE ON WOMEN (18TH ACW MEETING).

  Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan bergambar ramai bersama ketua-ketua delegasi ASEAN.


Mesyuarat ke-18 ASEAN Komiti bagi Wanita (The 18th Meeting of The ASEAN Committee On Women [ACW]) telah diadakan pada pagi ini di Rizqun International Hotel, Gadong.

Mesyuarat ke-18 ACW ini dipengerusikan oleh Puan Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Turut hadir dalam mesyuarat ini ialah Pegawai-Pegawai Kanan dan delegasi ASEAN bagi ASEAN Komiti bagi Wanita dan pihak Sekretariat ASEAN.

Selaku tuan rumah bagi mesyuarat ini, Brunei Darussalam telah memilih tema mesyuarat "Enriching Resilience of Young Women as Agents of Change". Dalam ucapannya, Pengerusi mesyuarat mengongsikan tema ini adalah bertujuan untuk memfokuskan ke arah memperkasakan kedayatahanan belia wanita sebagai agen perubahan dalam membantu ke arah pembangunan Komuniti ASEAN.

Antara agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat ini meliputi perlaksanaan Pelan Kerja ACW tahun 2016-2020, perkembangan Pelan Kerja 2021-2025, dan kerjasama ACW dengan rakan-rakan strategik seperti ASEAN-USAID PROSPECT, ASEAN Women Entrepreneurs Network, ASEAN Confederation of Women's Organisations, UN Women dan OXFAM International.

Mesyuarat 18th ACW ini akan dilanjutkan dengan Mesyuarat ACW + 3, melibati rakan dialog terdiri daripada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea pada 12 Oktober 2019. Kesemua mesyuarat berkenaan diadakan di Rizqun International Hotel, Gadong.


10 Oktober 2019
MAJLIS MAKAN MALAM 18th ACW AND RELATED MEETING, RIZQUN INTERNATIONAL HOTEL, GADONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

  Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bergambar ramai dengan para delegasi-delegasi ASEAN pada Majlis Makan Malam.


Delegasi 18th ACW dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan diraikan dalam Majlis Makan Malam berlangsung di Songket Ballroom, Rizqun International Hotel.

Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis perasmian turut dihadiri oleh Pesuruhjaya-Pesuruhjaya ASEAN bagi Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Kanak-Kanak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children [ACWC]), Pemangku-pemangku Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN bagi Komiti ASEAN mengenai Wanita (ASEAN Committee on Women), Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN ke Mesyuarat bagi Kebajikan dan Pembangunan Sosial (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development [SOMSWD]), Sekretariat ASEAN dan delegasi ahli-ahli negara ASEAN.

Majlis tersebut telah dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan doa selamat oleh Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Fuad, Tenaga Pengajar Al-Quran Belia, Jabatan Belia dan Sukan. Ucapan alu-aluan pada majlis tersebut disampaikan oleh Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid, Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan) selaku Pengerusi Mesyuarat ke-18 ACW dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan 2019. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderamata kepada ketua-ketua delegasi negara-negara ASEAN oleh tetamu kehormat.

Majis tersebut diakhiri dengan sesi bergambar ramai bersama Ketua-Ketua Delegasi dan Delegasi ASEAN.


10 Oktober 2019
MAJLIS PERASMIAN, THE 19TH ASEAN COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN (ACWC): REGIONAL FORUM ON SOCIAL PROTECTION POLICY FOCUSING ON ELDERLY WOMEN AND AGEING.

  Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika memberikan kata alu-aluan.


Majlis Perasmian bagi Regional Forum on Social Protection Policy Focusing on Elderly Women and Ageing telah diadakan di Rizqun International Hotel, Gadong, Brunei Darussalam pagi ini.

Hadir selaku tetamu kehormat bagi merasmikan forum tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Majlis perasmian turut dihadiri oleh Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pesuruhjaya-Pesuruhjaya ASEAN bagi Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Kanak-Kanak (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children [ACWC]), Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN bagi Komiti ASEAN mengenai Wanita (ASEAN Committee on Women), Pegawai-Pegawai Kanan ASEAN ke Mesyuarat bagi Kebajikan dan Pembangunan Sosial (Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development [SOMSWD]), Sekretariat ASEAN, delegasi ahli-ahli negara ASEAN, para peserta yang terdiri daripada pegawai-pegawai kerajaan, Centre for Advance Research (CARe) Universiti Brunei Darussalam, persatuan-persatuan di bawah naungan Majlis Wanita dan Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) di semua daerah.

Melalui perasmian berkenaan, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyatakan bahawa forum ini sangat sesuai diadakan kerana isu penuaan penduduk menjadi salah satu agen perubahan sosial yang penting pada abad ini. Perkara ini memberikan kesan kepada hampir semua aspek dalam masyarakat khususnya pada negara-negara di rantau ASEAN. Peratus penduduk yang berumur 65 tahun ke atas dijangka meningkat menjelang tahun 2050. Kajian daripada World Institute for Asian Studies menunjukkan majoriti penduduk di rantau Asia Pasifik yang berumur 60 tahun ke atas adalah golongan wanita disebabkan oleh jangka hayat yang lebih lama.

Secara keseluruhan, Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan memfokuskan betapa pentingnya bagi negara-negara ASEAN untuk bersatu dan saling berganding bahu untuk mencapai kesepakatan dalam menangani perubahan-perubahan tersebut. Perkara ini perlu ditekankan melalui visi yang sama, iaitu untuk membangun masyarakat yang pemedulian terutamanya terhadap perlindungan dan hak-hak warga emas. Melalui misi dan peluang tersebut, Yang Berhormat berharap perkara ini akan dapat meningkatkan kualiti kehidupan warga emas ke arah gaya kehidupan yang aktif, sihat dan mampu memberi sumbangan. Dari itu, bagi menangani isu penuaan, dasar-dasar sosial perlu merangkumi semua aspek dan meliputi kesihatan, kebajikan dan jaminan insuran diri yang kukuh khusus untuk memeduli warga emas.

Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengutamakan pendekatan whole of nation dalam menangani isu penuaan seperti yang digariskan dalam Wawasan 2035 termasuk strategi jaminan sosial untuk memastikan semua rakyat adalah dijaga dengan baik. Pelan Tindakan Warga Emas bertujuan untuk membangun masyarakat yang aktif dan mandiri melalui kepentingan peranan institusi keluarga. Perkara ini perlu ditekankan dan dipelihara sebagai salah satu dasar perlindungan sosial dan dalam masa yang sama menyediakan platform yang efektif bagi penyelesaian isu-isu penuaan.

Perasmian forum ini kemudiannya diteruskan dengan sesi perkongsian para delegasi daripada Ahli Negara-Negara ASEAN. Antara perkara yang dikongsikan dalam forum tersebut adalah amalan-amalan terbaik, cabaran-cabaran dan penambahbaikkan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN mengikut sesi yang telah diaturkan iaitu Sesi Program Memperkasa, Sesi Penjagaan dan Sistem Sokongan, Sesi Dasar-Dasar dan Perundangan.

Sesi Pertama: Program-Program Memperkasa yang meliputi tentang keusahawanan dan peluang pekerjaan telah dipengerusikan oleh Dr. Hajah Yusnani binti Mohd Yusof Kozlowski dan Dr. Khadizah binti Haji Abdul Mumin daripada Centre for Advanced Research (CARe), Universiti Brunei Darussalam. Sesi ini melibatkan ahli-ahli panel daripada Indonesia, Filipina dan Laos.

Sesi Kedua mengenai Sistem-Sistem Penjagaan dan Sokongan telah dipengerusikan oleh Puan Susana Concordo Harding daripada Tsao Foundation dan melibatkan ahli-ahli panel daripada Malaysia, Singapura dan Vietnam. Perkongsian berkenaan khusus tentang penjaga dan penjagaan warga emas di dalam rumah.

Sesi Ketiga memfokuskan kepada dasar-dasar dan perundangan mengenai kebajikan dan perlindungan warga emas yang dipengerusikan oleh Puan Dr. Sita Sumrit daripada pihak Sekretariat ASEAN dan melibatkan ahli-ahli panel daripada Brunei Darussalam, Kemboja, Myanmar dan Thailand.

Dua mesyuarat telah diadakan sebelum Majlis Perasmian pada hari ini berlangsung, iaitu Mesyuarat ke-19 Suruhanjaya ASEAN bagi Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Kanak-Kanak pada 07 - 08 Oktober 2019 dan Mesyuarat Konsultasi Ke-6 Suruhanjaya ASEAN bagi Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Kanak-Kanak pada 09 Oktober 2019.

Seterusnya, Mesyuarat ke-18 Komiti Bagi Wanita (ASEAN Committee on Women (ACW)) akan diadakan pada 11 Oktober 2019. Manakala Mesyuarat ke-11 bagi mesyuarat yang sama dengan 3 buah negara (ACW + 3) akan diadakan pada 12 Oktober 2019. Kesemua mesyuarat berkenaan diadakan di Rizqun International Hotel, Gadong.


08 Oktober 2019
THE 19th ASEAN COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN (ACWC) MEETING; 07-08 OKTOBER 2019, RIZQUN INTERNATIONAL HOTEL, GADONG, NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.

  Sesi bergambar ramai para delegasi-delegasi ASEAN


Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah kepada beberapa mesyuarat ASEAN di peringkat pegawai-pegawai kanan dan juga sebuah forum serantau berkaitan hal ehwal wanita bermula 7hb hingga 12hb Oktober 2019. Mesyuarat-mesyuarat dan forum serantau ini dihoskan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan selaku focal point kebangsaan bagi ASEAN Committee on Women. Sesi permesyuaratan ini telah dimulakan dengan Mesyuarat ke 19 Suruhanjaya ASEAN bagi Promosi dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Kanak-Kanak (19th ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children [ACWC]) pada 7-8 Oktober 2019 di Rizqun International Hotel, Gadong.

Mesyuarat 19th ACWC ini dipengerusikan oleh Tuan Wanchai Roujanavong, selaku Pengerusi ACWC dan dihadiri oleh seramai 39 orang delegasi yang terdiri daripada semua Pesuruhjaya-Pesuruhjaya ACWC, Urus Setia ASEAN dan juga pegawai-pegawai fokal kebangsaan ACWC dari semua negara ahli ASEAN. Negara Brunei Darussalam telah diwakili oleh Yang Mulia Dato Paduka Dr. Junaidi bin Haji Abdul Rahman selaku Pesuruhjaya ACWC Bagi Hal Ehwal Kanak-Kanak dan Yang Mulia Dayang Hajah Normah Suria Hayati binti Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri selaku Pesuruhjaya ACWC Bagi Hal Ehwal Wanita.

Antara agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat ini ialah status pelaksanaan Pelan Kerja ACWC 2016-2020 serta projek-projek kolaborasi diantara ACWC dengan badan-badan antarabangsa yang berkaitan.


07 Oktober 2019
Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Terima Peralatan Sukan

  Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin bergambar ramai bersama Awg. Wu Chun dan ahli-ahli PKWE.


Foto : Hjh Ajijah Ali - KKBS

Dalam memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas dan Bulan Demensia Sedunia, Fitness Zone dengan kerjasama Demensia Brunei telah menyerahkan peralatan kesihatan TechnoGym yang terkini yang telah berlangsung di Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Daerah Brunei Muara di Jalan 77, Kg. Perpindahan Lambak Kanan.

Hadir bagi menyampaikan peralatan tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Datu Seri Paduka Haji Abidin. Hadir bagi pihak Fitness Zone ialah Pengasas dan Pengarah Urusan Fitness Zone, Awg. Wu Chun; Datin Jacqueline Wong, Penasihat Kehormat Demensia Brunei; Dyg. Rostinah binti POKSSP Dato Paduka Haji Mohd. Tahir, Pemangku Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat; dan ahli-ahli PKWE Daerah Brunei Muara.

Awg. Wu Chun merupakan seorang usahawan dan selebriti antarabangsa dan serta duta bagi Demensia Brunei yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Brunei supaya peka akan pengurangan risiko-risiko penyakit ini dan pada masa yang sama menjalani kehidupan yang sihat. Beliau menjelaskan yang beliau inginkan setiap warga di Brunei untuk hidup sihat dan menjalani proses penuaan sebaiknya. Selaku duta Demensia Brunei, Awg. Wu Chun juga mengongsikan yang tiada pencegah dan ubat bagi penyakit ini buat masa sekarang. Walaubagaimanapun setiap orang, tegas beliau lagi, bertanggungjawab terhadapa kesihatan sendiri dan untuk memilih kehidupan yang lebih baik termasuk pemilihan permakanan.

Demensia Brunei adalah satu pertubuhan bukan untung yang dibentuk pada 2018 dengan objektif untuk memberi sokongan kepada warga emas, para individu yang menghidapi demensia beserta para penjaga mereka di negara ini. Pertubuhan itu juga memfokuskan penyebaran kesedaran mengenai demensia beserta kerja-kerja advokasi khusus kepada warga emas.

Penyerahan peralatan kesihatan tersebut adalah salah satu mekanisma kesedaran akan kepentingan sumbangan warga emas kepada masyarakat umum dan memberi kesedaran mengenai peluang dan cabaran penuaan yang dihadapi sekarang. Dengan penuaan, demensia adalah penyakit awam nombor satu dan akan menjadi penyakit serius dalam abad 21 ini.


03 Oktober 2019
Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Mangsa-Mangsa Bencana Daerah Brunei Muara

  Hadir bagi menyerahkan derma tersebut ialah Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Dua buah keluarga yang mengalami bencana angin kencang yang menyebabkan atap rumah terbang baru-baru ini telah menerima bantuan kewangan kerajaan pagi tadi di Bilik Kunjungan, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan di Jalan Kebangsaan.

Majlis penyerahan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kepada dua mangsa yang terjejas pada kejadian 13 September 2019 lalu iaitu Awang Jafar @ Awang Japar bin Metusin serta keluarga yang menetap di Kampong Burong Lepas, Kilanas dan mangsa kedua ialah Dayang Hajah Bibah binti Nasir serta keluarga menetap di Kampong Batang Perhentian, Pengkalan Batu.

Turut hadir menyaksikan majlis penyerahan tersebut ialah Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Md Daud, Penolong Pengarah Pembangunan Masyarakat serta pegawai dan kakitangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat.

Pemberian bantuan-bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian.


01 Oktober 2019
Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman di antara Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dengan Telekom Brunei Berhad dan Perlancaran Talian ANAK 121

  Tetamu Kehormat majlis Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman di antara Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dan Telekom Brunei Berhad (TelBru).


Di atas dasar keprihatinan dan semangat kerjasama di antara agensi swasta dan kerajaan untuk meningkatkan akses perkhidmatan sosial kepada golongan yang terdedah di negara ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Telekom Brunei Berhad (TelBru) telah merasmikan 'Talian ANAK 121' pada petang ini di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir selaku Tetamu Kehormat ke majlis tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. .

Turut hadir ialah Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; Dato Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Ekonomi), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, selaku Pengerusi Telbru; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif TelBru; Pemangku Pengarah JAPEM; Pengarah-pengarah dan wakil syarikat rakan strategik TelBru; ahli-ahli Jawatankuasa Khas Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak serta pegawai-pegawai kerajaan.

Acara dimulai dengan ucapan alu-aluan daripada Ketua Pegawai Eksekutif TelBru dan diteruskan dengan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman di antara pihak JAPEM dan TelBru yang diwakili oleh Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohammad Tahir, Pemangku Pengarah JAPEM dengan Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif TelBru.

Acara selanjutnya ialah ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang kemudiannya merasmikan Talian ANAK 121 dan diikuti dengan tayangan video mengenai talian tersebut.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga membuat lawatan ke Pusat Panggilan Talian ANAK 121 untuk mengujicuba bagaimana sistem berkenaan beroperasi.

Talian ANAK 121 (Anak Negara Aset Kitani) dengan slogan "Kami Mendangar" adalah talian bantuan kanak-kanak bebas tol yang beroperasi bagi kegunaan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam yang mana inisiatif ini adalah kerjasama di antara JAPEM dan TelBru.

Antara lain, objektif penubuhan talian ini ialah untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi serta untuk menyediakan saluran komunikasi yang khusus bagi kegunaan kanak-kanak yang mungkin berada dalam kesusahan serta memerlukan penjagaan dan perlindungan daripada penderaan ibu, bapa atau penjaga, penyalahgunaan dadah, buli, rasa bunuh diri atau kesulitan dalam keluarga. Penubuhan talian ini juga berhasrat untuk mendokong usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan dan sokongan untuk golongan terdedah dan kurang bernasib baik, mereka yang memerlukan bantuan dan mereka yang terdedah kepada bahaya.

Talian ini akan beroperasi mulai 2 Oktober 2019, dan akan dikendalikan oleh ejen panggilan atau pekerja sosial yang telah menjalani latihan kursus asas kaunseling untuk berinteraksi dengan kanak-kanak melalui telefon dan mereka ini akan menjalani latihan berterusan berdasarkan risk assessment dari masa ke semasa untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh pemanggil.

Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai talian ini, pihak JAPEM dengan kerjasama TelBru dan rakan-rakan strategik lain akan mengadakan kempen untuk memberigakan talian ini hingga ke peringkat akar umbi.

Adalah diharapkan dengan tertubuhnya Talian ANAK 121 ini, ianya akan dapat menggalakkan kanak-kanak untuk bersuara, meluahkan perasaan dan membuat aduan tanpa rasa takut agar isu-isu yang dihadapi dapat ditangani dengan segera oleh pihak-pihak tertentu.