Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | About Us | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 
 

.: Catatan Kegiatan Aktiviti Bagi Tahun 2019 |  Bagi Bulan : :.       

08 Januari 2019
Masyarakat berperanan penting bantu golongan OKU

YANG Berhormat Menteri KKBS semasa memukul gong pelancaran Forum Sempena Sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2019 yang telah berlangsung di Dewan Utama, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas

Bagi meraikan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya (HAOKU) yang disambut setiap 3 Disember, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah menganjurkan Majlis Forum Sempena HAOKU bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

Hadir selaku tetamu kehormat majlis dan seterusnya melancarkan forum tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Majlis perasmian forum dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat yang dipimpin oleh graduan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Awang Khairul Anwar bin Haji Abdul Ghafar dan diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh pelajar Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Dayang Nurasilah binti Zaini.

Yang Di-Pertua Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya (MKOKU), Dato Paduka Haji Mohd. Alimin bin Haji Abdul Wahab dalam ucapan alu-aluannya antara lain menjelaskan, semua individu tanpa mengira keupayaan dan ketidakupayaan adalah berhak untuk menikmati hak sama rata dalam pelbagai aspek termasuk penyediaan kemudahan-kemudahan dan peluang yang sama rata tanpa ada pengecualian dan keistimewaan kepada golongan tertentu sahaja.

Dato Paduka Haji Mohd. Alimin yang juga selaku Pengerusi Bersama Majlis tersebut seterusnya menambah, semua anggota masyarakat berperanan penting dalam membantu golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) mengatasi halangan-halangan dan mempunyai tanggapan positif terhadap kehadiran mereka.

Seramai empat ahli panel telah diundang dalam sesi forum yang bertajuk Memperkasakan OKU dan Memastikan Penglibatan dan Kesaksamaan iaitu Pegawai Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Awang Bahri bin Bohari; Naib Yang Di-Pertua Persatuan Sindrom Down (ABLE), Dayang Hajah Zaleha binti Haji Abu Salim; Ketua Unit Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan, Awang Haji Ali Yusri bin Abdul Ghafor dan Ketua Unit Rehabilitasi, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), Dr. Abang Muhd. Fahmy bin Abang Hepnie.

Forum antara lain membincangkan mengenai meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh golongan Orang Kelainan Upaya (OKU) sepanjang hidup mereka.

Antara tujuan forum tersebut diadakan ialah untuk berkongsi ilmu pengetahuan, bertukar-tukar pandangan dan mengumpulkan maklumat-maklumat untuk hala tuju usaha-usaha penyertaan dan perkembangan OKU pada masa sekarang dan akan datang.

Juga hadir pada majlis tersebut ialah Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha Tetap KKBS, Pemangku Pengarah JAPEM, Ketua-Ketua Jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, ahli-ahli MKOKU, Pengerusi-Pengeursi Persatuan-Persatuan di bawah MKOKU dan ibu bapa serta penjaga Warga OKU.

 
05 Januari 2019
TKBS terima sumbangan BND13 ribu

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima sumbangan dari Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yussof selaku Raes Rabithah Antarabangsa Alumni Azhar Brunei Darussalam

Satu majlis penyerahan derma kepada Tabung Kemanusiaan Bencana Sulawesi (TKBS) berjumlah BND12,000 daripada Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam diadakan di Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS).

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin menerima sumbangan yang diserahkan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd. Yussof selaku Raes Rabithah Antarabangsa Alumni Azhar Brunei Darussalam.

Turut menghulurkan sumbangan di majlis berkenaan ialah Pemangku Pengarah Urusan Hani Marzuqi Car Rental Sendirian Berhad, Pengiran Haji Abd. Rahman bin Pengiran Dato Paduka Haji Jaludin berjumlah BND1,000 kepada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

Turut hadir menyaksikan penyerahan derma tersebut ialah Setiausaha Tetap KKBS, Datin Paduka Dr. Hajah Norlila binti Dato Paduka Haji Abdul Jalil; Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Dr. Haji Norarfan bin Haji Zainal selaku Naib Raes Alumni; Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Md. Daud dan beberapa orang wakil dari alumni dan syarikat berkenaan serta para pegawai kanan KKBS.

Kutipan derma TKBS ditutup Isnin depan, 7 Januari 2019.