| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts |

Pencarian Dalam Laman Ini << Klik di sini >>

Home : Info Jabatan : Perkhidmatan : Institusi Kebajikan : Borang On-line : TeleJAPEM : Maklum Balas : E-mail Kami :
Tips dan Panduan : Statistik :
 
 

CATATAN KEGIATAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2003

 
15 November 2003
Satu ceramah "Menangani Isusosial Negara Brunei Darussalam' telah disampaikan oleh Pegawai Kaunseling Jabatan Pembangunan Masyarakat, Pg Mahdi bin Pg Hj Md Salleh. Ceramah tersebut telah diadakan  di Perkampungan Belia Ramadan (Perempuan) 1424 / 2003, Pusat Belia Daerah Temburong.
10 November 2003
Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah telah berkenan berangkat membuat lawatan ke Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan diselajurkan dengan pengurniaan alat-alat perkakas bagi Rumah-Rumah Kebajikan Kampong Pulaie, JAPEM.
Best Viewed in 800x600 resolution with Internet Explorer

Arkib

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BC 4415 Negara Brunei Darussalam
Telefon: 673 2 380664 / 2380667 / 2380678 E-mail:info@japem.gov.bn