| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts |

Pencarian Dalam Laman Ini << Klik di sini >>

Home : Info Jabatan : Perkhidmatan : Institusi Kebajikan : Borang On-line : TeleJAPEM : Maklum Balas : E-mail Kami :
Tips dan Panduan : Statistik :
 
 

CATATAN KEGIATAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2003

 
21 Julai 2003
Majlis penyampaian sijil kepada penuntut-penuntut pengajian tinggi (IPT) yang menyertai program kesedaran diri anjuran Jabatan Pembangunan Masyarakat yang dikelolakan oleh Outward Bound Brunei Darussalam telah disempurnakan oleh Yang Mulia Pengarah Japem, Datin Hajah Zaliha bte Haji Mohiddin. Majlis berlangsung di Outward Bound Brunei Darussalam, Temburong. 
14 Julai 2003
Majlis pelancaran program kesedaran diri bagi penuntut-penuntut institut pendidikan tinggi (IPT) di dalam dan luar negeri kali pertama anjuran JAPEM 2003 telah disempurnakan oleh Yang Mulia Dayang Hajah Zaliha bte Haji Mohiddin, Pengarah JAPEM. Majlis berlangsung di Dewan Citra Budaya, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
12 Julai 2003
Majlis sambutan sempena ulang tahun pertama dan pelancaran laman web rasmi JAPEM telah diadakan di Dewan DiGadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Yang Berhormat Pehin Orang Kaya DiGadong Seri Lela Dato Seri Paduka (Dr.) Hj Awang Hussain bin Pehin Orang Kaya DiGadong Seri Diraja Dato Laila Utama Hj Awang Mohd Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkesudian untuk melancarkan Laman Web JAPEM.
7 Julai 2003
Majlis membaca Surah Yassin dan Doa Kesyukuran sempena ulang tahun pertama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah diadakan dikawasan Kaunter Pembayaran Bantuan dan Pencen. Hadir selaku Tetamu Kehormat, Pengarah Pembangunan Masyarakat, Yang Mulia Dayang Hajah Zaliha bte Haji Mohiddin.
Best Viewed in 800x600 resolution with Internet Explorer

Arkib

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BC 4415 Negara Brunei Darussalam
Telefon: 673 2 380664 / 2380667 / 2380678 E-mail:info@japem.gov.bn