| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts |

Pencarian Dalam Laman Ini << Klik di sini >>

Home : Info Jabatan : Perkhidmatan : Institusi Kebajikan : Borang On-line : TeleJAPEM : Maklum Balas : E-mail Kami :
Tips dan Panduan : Statistik :
 
 

CATATAN KEGIATAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2003

 
26 Mei 2003
Satu taklimat kewangan yang bertajuk 'Peraturan Dan Pengurusan Kewangan' telah diadakan di Dewan Citrabudaya Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kursus telah disampaikan oleh para pegawai dari Kementerian Kewangan. Di antara yang menghadiri taklimat pada pagi tersebut ialah Yang Mulia Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat.
24 Mei 2003
Majlis Penyampaian Sijil Bengkel Kumpulan Kerja Cemerlang Japem bagi kali pertama telah diadakan di Dewan Citra Budaya. Sijil-sijil telah disampaikan oleh tetamu kehormat pada petang itu, Yang Mulia Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat Dayang Hajah Zaliha bte Haji Mohiddin.
19 Mei 2003
Majlis Doa Kesyukuran bagi Pengislaman Mohd Sanif bin Mohd Kimchoi dan Keluarga telah diadakan di Bahagian Pencen-Pencen, Japem. Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat hadir selaku Tetamu Kehormat.
5 Mei 2003
Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat bersama dengan Pmk. Penolong Pengarah 1 Awang Mohd Hussaini bin Abdullah telah menghadiri mesyuarat "The 6th East Asia And Pacific Ministrial Consultation On Children 5-7 May" di Bali, Indonesia.
Best Viewed in 800x600 resolution with Internet Explorer

Arkib

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan Bandar Seri Begawan BC 4415 Negara Brunei Darussalam
Telefon: 673 2 380664 / 2380667 / 2380678 E-mail:info@japem.gov.bn