Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | About Us | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 
 

.: Catatan Kegiatan Aktiviti Bagi Tahun 2019 |  Bagi Bulan : :.       03 Oktober 2019
Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Mangsa-Mangsa Bencana Daerah Brunei Muara

  Hadir bagi menyerahkan derma tersebut ialah Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.


Dua buah keluarga yang mengalami bencana angin kencang yang menyebabkan atap rumah terbang baru-baru ini telah menerima bantuan kewangan kerajaan pagi tadi di Bilik Kunjungan, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan di Jalan Kebangsaan.

Majlis penyerahan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kepada dua mangsa yang terjejas pada kejadian 13 September 2019 lalu iaitu Awang Jafar @ Awang Japar bin Metusin serta keluarga yang menetap di Kampong Burong Lepas, Kilanas dan mangsa kedua ialah Dayang Hajah Bibah binti Nasir serta keluarga menetap di Kampong Batang Perhentian, Pengkalan Batu.

Turut hadir menyaksikan majlis penyerahan tersebut ialah Dayangku Siti Saihalina binti Pengiran Haji Md Daud, Penolong Pengarah Pembangunan Masyarakat serta pegawai dan kakitangan daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat.

Pemberian bantuan-bantuan berkenaan sedikit sebanyak dapat membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bagi meneruskan kehidupan seharian.


01 Oktober 2019
Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman di antara Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dengan Telekom Brunei Berhad dan Perlancaran Talian ANAK 121

  Tetamu Kehormat majlis Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman di antara Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dan Telekom Brunei Berhad (TelBru).


Di atas dasar keprihatinan dan semangat kerjasama di antara agensi swasta dan kerajaan untuk meningkatkan akses perkhidmatan sosial kepada golongan yang terdedah di negara ini, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) dengan kerjasama Telekom Brunei Berhad (TelBru) telah merasmikan 'Talian ANAK 121' pada petang ini di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir selaku Tetamu Kehormat ke majlis tersebut ialah Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. .

Turut hadir ialah Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara; Dato Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metussin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi (Ekonomi), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, selaku Pengerusi Telbru; Setiausaha-setiausaha Tetap; Timbalan-timbalan Setiausaha Tetap; Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif TelBru; Pemangku Pengarah JAPEM; Pengarah-pengarah dan wakil syarikat rakan strategik TelBru; ahli-ahli Jawatankuasa Khas Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak serta pegawai-pegawai kerajaan.

Acara dimulai dengan ucapan alu-aluan daripada Ketua Pegawai Eksekutif TelBru dan diteruskan dengan majlis penandatanganan Memorandum Persefahaman di antara pihak JAPEM dan TelBru yang diwakili oleh Dayang Rostinah binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohammad Tahir, Pemangku Pengarah JAPEM dengan Awang Ahmad Jefri bin Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif TelBru.

Acara selanjutnya ialah ucapan daripada Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan yang kemudiannya merasmikan Talian ANAK 121 dan diikuti dengan tayangan video mengenai talian tersebut.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan juga membuat lawatan ke Pusat Panggilan Talian ANAK 121 untuk mengujicuba bagaimana sistem berkenaan beroperasi.

Talian ANAK 121 (Anak Negara Aset Kitani) dengan slogan "Kami Mendangar" adalah talian bantuan kanak-kanak bebas tol yang beroperasi bagi kegunaan kanak-kanak di Negara Brunei Darussalam yang mana inisiatif ini adalah kerjasama di antara JAPEM dan TelBru.

Antara lain, objektif penubuhan talian ini ialah untuk meningkatkan sistem perlindungan bagi kanak-kanak daripada penderaan, pengabaian dan eksploitasi serta untuk menyediakan saluran komunikasi yang khusus bagi kegunaan kanak-kanak yang mungkin berada dalam kesusahan serta memerlukan penjagaan dan perlindungan daripada penderaan ibu, bapa atau penjaga, penyalahgunaan dadah, buli, rasa bunuh diri atau kesulitan dalam keluarga. Penubuhan talian ini juga berhasrat untuk mendokong usaha Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan dan sokongan untuk golongan terdedah dan kurang bernasib baik, mereka yang memerlukan bantuan dan mereka yang terdedah kepada bahaya.

Talian ini akan beroperasi mulai 2 Oktober 2019, dan akan dikendalikan oleh ejen panggilan atau pekerja sosial yang telah menjalani latihan kursus asas kaunseling untuk berinteraksi dengan kanak-kanak melalui telefon dan mereka ini akan menjalani latihan berterusan berdasarkan risk assessment dari masa ke semasa untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh pemanggil.

Bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai talian ini, pihak JAPEM dengan kerjasama TelBru dan rakan-rakan strategik lain akan mengadakan kempen untuk memberigakan talian ini hingga ke peringkat akar umbi.

Adalah diharapkan dengan tertubuhnya Talian ANAK 121 ini, ianya akan dapat menggalakkan kanak-kanak untuk bersuara, meluahkan perasaan dan membuat aduan tanpa rasa takut agar isu-isu yang dihadapi dapat ditangani dengan segera oleh pihak-pihak tertentu.