Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Mengenai Kami | Visi, Misi dan Matlamat  :.


Visi
Kearah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.

Misi
Mengukuhkan keupayaan individu dalam menghadapi cabaran sosio-ekonomi masa kini dan akan datang.

Matlamat

 • Meningkatkan kesejahteraan Individu.

 • Meningkatkan ketahanan dan kebertanggungjawaban individu.

 • Meningkatkan masyarakat yang sihat dari sezi fizikal, mental dan kewangan.

 • Meningkatkan sikap berdikari dan bantu diri dikalangan keluarga dan masyarakat.

 • Membina individu yang bertanggumgjawab dan seterusnya mengalihkan beban kewangan yang dipikul oleh kerajaan kebahu keluarga dan masyarakat dimasa hadapan.

 • Membina masyarakat yang penyayang dan bertanggungjawab untuk ketahanan dan survival keluarga.

 • Mengukuhkan Unit Keluarga sebagai asas kekuatan dan keteguhan masyarakat.

 • Menanamkan ke dalam diri kanak-kanak sejak ia lahir akan nilai ketulusan berkeluarga sebagai nilai yang luhur dan seterusnya memelihara konsep keluarga sebagai jaminan yang terbaik bagi ahli-ahlinya.

 • Membenteras penyakit sosial.

 • Meningkatkan penyertaan yang luas dikalangan masyarakat, bahan-bahan sukarela dan sektor swasta dalam memberikan perkhidmatan masyarakat.

 • Meningkatkan semangat kesukarelawan sebagai cara hidup masyarakat Brunei.

Nilai-Nilai Budaya

 • Penyayang

 • Ketelusan dan kebertanggungjawapan

 • Kerja berpasukan

 • Responsif

 • Cekap dan bermotivasi

 • Mudah menyampaikan

 • Mudah di akses

 • Bersopan santun dan berdisplin

 • Perkhidmatan yang berkualiti

 • Bertahan

Faktor-Faktor Kejayaan Kritikal

 • Kakitangan yang sihat disegi fizikal dan mental, bertanggungjawab dan komited

 • Kakitangan yang dilengkapi dengan ilmu dan berpengtahuan

 • Sokongan dan dokongan yang kukuh dari rakan kongsi

 • Perkhidmatan yang berkualiti berasaskan pelanggan

 • Peruntukan yang mencukupi