Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Mengenai Kami | Keahlian JAPEM :.

 

:: Dalam Negeri

PENGERUSI DAN /ATAU URUSETIA:-

 • Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Menangani Isu-Isu Sosial

 • Majlis Kebangsaan Kanak-kanak.

 • Jawatankuasa Menilai Permohonan Bantuan Kebajikan.

 • Jawatankuasa Pusat Penempatan Sementara, Kg Belimbing Subok.

 • Jawatankuasa Bagi mengesahkan mangsa-mangsa kebakaran.

 • Jawatankuasa pemilihan permohonan bagi mengangkat anak laqid.

 • Jawatankuasa kutipan derma bantuan kemanusiaan.

 • Kumpulan Bertindak Ke atas Penganiyaan Kanak-Kanak.

 • Jawatankuasa Drafting Committee untuk menyediakan laporan CRC Negara Brunei Darussalam (Convention on the rights of child).

 • Jawatankuasa Tabung Bantuan Tajaan Kanak-Kanak Sekolah.

 • Jawatankuasa Tabung – Tabung Kebajikan (Kebajikan Kebangsaan, Anak Yatim,  Orang Cacat dan Orang Buta].

AHLI KEPADA :-

 • Jawatankuasa Pemberian Zakat dan Fitrah (KHEU).

 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah (KHEDN).

 • Jawatankuasa DANA Pengiran Muda Mahkota.

 • Jawatankuasa Perumahan Bagi Kediaman Sementara Fakir Miskin dan Mualaf.

 • Jawatankuasa Penasihat dan Penyelaras Kebangsaan Bagi Pendidikan Khas.

 • Jawatankuasa Sambutan Hari Kebangsaan (KKBS).

 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah [KHEDN].

 • Jawatankuasa Penasihat Rumah Al Islah [KHEDN].

 • Jawatankuasa ‘task force’ meneliti bantuan kepada saudara - saudara baru (Yayasan SHHB).

 • Jawatankuasa Tabung Anak Yatim Peringkat Daerah–Daerah.

 • Jawatankuasa Rancangan Pembangunan Semula Kampong Air.

 • Jawatankuasa Penyelaras Bagi Menangani Kejadian-kejadian kebakaran yang besar dan lain-lain bencana.

 • Jawatankuasa Ad-hoc Bagi Menilai Keberkesanan Program Rawatan dan Pemulihan Rumah Al-Islah.

 • Jawatankuasa Khas Meneliti Permohonan Lesen Rampaian.

 • Jawatankuasa kebangsaan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan.

:: Luar Negeri

Sebagai paksi utama dan penyelaras dalam mengimplementasikan  program diperingkat Antarabangsa dan Serantau:-

 • PEMBANGUNAN WANITA:-

  • Konvensyen Mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita

  • Perisytiharan Mengenai Penghapusan Keganasan Terhadap Wanita

  • Pengisytiharan Beijing Dan Tindakan Landasan Terhadap Wanita

  • Pengisytiharan Jakarta Mengenai Wanita dalam Pembangunan

  • Rancangan Commenwealth Tindakan Terhadap Jantina Dan Pembangunan1995

  • Jawatankuasa ASEAN Terhadap Wanita.

 

 • PEMBANGUNAN SOSIAL:-

  • Agenda Manila Untuk Tindakan Keatas Pembangunan Sosial Di Rantau ESCAP 1994

  • Pengisytiharan Copenhagen dan Program Tindakan 1995

  • Pengisytiharan Manila Pada Pelaksanaan Dalam Mempercepatkan Tindakan Agenda Terhadap Pembangunan Sosial Dalam Wilayah ESCAP 1997

  • Mesyuarat Pegawai Kanan Mengenai Kebajikan Sosial Dan Pembangunan Sosial

 • KELUARGA:-

  • International Year Of Family 1994

 

 • WARGA EMAS:-

  • Pelan Tindakan Untuk Warga Emas

  • Tahun Antarabangsa Untuk Warga Emas

  • Pelan Tindakan Antarabangsa Mengenai Penuaan Madrid 2002

 • KANAK-KANAK:-

  • Konvensyen Hak Kanak-Kanak.

  • Pelan Tindakan ASEAN Mengenai Kanak-Kanak.

  • Penyesuaian Dunia Mengenai Kanak-Kanak (WFFC) dan Matlamat Pembangunan Millennium

  • Kesepakatan Bali Tentang Perkongsian Mengenai Kanak-Kanak Di Rantau Asia Timur Dan Pasifik

 

 • ORANG KURANG UPAYA:-

  • Tahun Antarabangsa Orang Kurang Upaya 1981

  • Dekad Orang Kurang Upaya 1993-2002

Lantikan Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat dalam pertubuhan ASEAN:-

 • Konvensyen ASEAN Mengenai Pembangunan sosial (ASEAN COSD)

  • Naib Pengerusi (1994-1996)

 

 • Jawatankuasa Kecial ASEAN Mengenai Wanita:-

  • Naib Pengerusi (1994-1996)

  • Pengerusi (1997-1999)

Jabatan Pembangunan Masyarakat juga menjadi ahli kepada:-

 • Kumpulan Pakar ASEAN Mengenai Pengurusan Bencana

 • Majlis Antarabangsa Mengenai Kebajikan Sosial (ICSW)

 • Sukan Pasifik Selatan dan Timur Jauh untuk Orang Kurang Upaya(FESPIC)

 • Sukan Paralimpik ASEAN