Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Mengenai Kami | Pengarah :.

 

Sekarang Ini

Yang Mulia Dayang Rostinah Binti Pehin Orang Kaya Seri Sura Pahlawan Dato Paduka Haji Mohammad Tahir
Pemangku Pengarah 
Jabatan Pembangunan Masyarakat

 

Sebelum ini

Yang Mulia Dayang Hajah Misnah binti Haji Bolhassan
Pengarah 
Jabatan Pembangunan Masyarakat
28 Disember 2011 hingga 01 September 2014
   

Yang Mulia Datin Hajah Adina bte Othman
Pengarah 
Jabatan Pembangunan Masyarakat
25 Oktober 2004 hingga 28 Mei 2010
   

Yang Mulia Datin Hajah Zaliha bte Haji Mohiddin
Pengarah 
Jabatan Pembangunan Masyarakat
8 Julai 2002 hingga 24 Oktober 2004