Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Bantuan Kebajikan Bulanan :.

BANTUAN KEBAJIKAN BULANAN (BKB)

Bantuan Kebajikan Bulanan (BKB) membantu meringankan beban individu atau keluarga yang berpenghidupan susah dan tidak berpengharapan.

BKB dihulurkan dalam tempoh yang tidak ditetapkan dan ianya hanya bersifat sementara.  Pada dasarnya BKB tidak dihulurkan secara ‘automatik’, walau bagaimanapun sebelum BKB dipertimbangkan beberapa perkara diambil kira dan dinilai berasaskan kepada beberapa perkara seperti;

 • BKB menggalakkan penerima untuk terus berusaha.

 • Tidak mengambil alih tugas dan tanggongjawab ahli keluarga dalam memberi nafkah.

 • Sebagai ‘Token’ atau menringankan bebanan yang ditanggong.

Siasatan ulangan terhadap penerima-penerima Bantuan Kebajikan Bulanan akan dibuat dari semasa ke semasa untuk memastikan mereka masih berkelayakkan untuk menerima.

SYARAT-SYARAT DAN KELAYAKKAN UTAMA PERMOHONAN BKB

 • Pemegang Kad Pintar berwarna kuning

 • Berpenghidupan susah dan mempunyai tanggongan anak-anak yang masih bersekolah

 • Tidak mempunyai pendapatan / menerima Pencen Perkhidmatan / Pencen Turunan / Pencen Umur Tua / bantuan dari agensi Kerajaan atau bukan kerajaan.

 • Mendapatkan pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan jika menghidap sebarang penyakit yang tidak membolehkannya bekerja.

Jika awda layak untuk memohon, permohonan hendaklah;

 • dihadapkan kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat samada secara bersurat melalui Penghulu-Penghulu / Ketua-Ketua Kampong atau

 • datang terus ke ibu pejabat Jabatan Pembangunan Masyarakat atau cawangan-cawangan disetiap daerah.

Dokumen Yang Perlu Dibawa/Disertakan Sewaktu Membuat Permohonan Bantuan Kebajikan Bulanan

 • Kad Pintar. ***

 • Surat Beranak/Kad Pintar anak-anak. ***

 • Sijil Nikah/Sijil Cerai (jika berkenaan). ***

 • Sijil mati bagi suami (jika suami meninggal dunia).***

 • Laporan Pegawai Perubatan Kerjaan (jika perlu).

 • Pengesahan dari pihak sekolah bagi tanggongan anak yang masih bersekolah.

 • Lain-lain dokumen yang berkenaan.

*** Salinan dokumen/sijil/surat asal dan salinan hendaklah disertakan

Tindakan Pengurangan / Pemberhentian Pembayaran Penerima BKB dan Tanggungan antaranya ialah,

 • Telah berkahwin atau bekerja

 • Isteri bekerja yang difikirkan boleh membantu sara hidup

 • Menerima Pencen Umur Tua/Isteri menerima Pencen Umur Tua

 • Mempunyai anak-anak yang sudah mencapai umur 18 tahun dan tidak bersekolah lagi, menerima sebarang elaun Kerajaan / berkahwin dan lain-lain.

 • Menerima Baksis dan lain-lain Pencen Kerajaan

 • Mempunyai mata pencarian yang difikirkan boleh membantu kehidupan sekeluarga

 • Bantuan Kebajikan Bulanan akan diberhentikan setelah suami/ayah/ibu dibebaskan dari Penjara / Rumah Al Islah