Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Orang Berkeperluan Khas :.

Perkhidmatan Orang Berkeperluan Khas memberikan tumpuan kepada pemberian bantuan kepada orang berkeperluan khas dalam mereka menjalani kehidupan seharian.

Setiap Orang Bekeperluan Khas di Negara ini digalakkan untuk mendaftar ke Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan tujuan supaya setiap kemudahan dan bantuan yang bersesuaian akan dapat disalurkan.  Jabatan ini berharap dengan bantuan yang diberikan akan dapat mengurangkan pergantungan mereka kepada keluraga atau orang lain yang mana pihak Jabatan menyediakan  keperluan utama golongan ini dengan memberikan perkhidmatan pemulihan kecacatan dan kelemahan serta memberikan latihan-latihan yang tertentu dan diharapkan mereka ini akan mampu untuk berdikari sendiri.

Negara Brunei Darussalam komited dengan dekad Bangsa- Bangsa Bersatu bagi Orang Bekeperluan khas di Rantau Asia dan Pasifik 2003-2012 dan telah menandatangani proklamasi penyertaan penuh dan penyamaan bagi Orang Bekeperluan Khas di Rantau Asia dan Pasifik pada Mei 1994.  Agenda tindakan dekad ini memberikan penekanan kepada kesedaran masyarakat dan penyediaan kemudahan-kemudahan ke arah meningkatkan kesejahteraan hidup Orang Berkeperluan Khas.

Definisi
Kecacatan ialah kehilangan atau kekurangan upaya seseorang untuk melakukan sebarang aktiviti yang sama dengan yang lain ( United Nation, 1995).

KATEGORI ORANG BERKEPERLUAN KHAS

Terdapat 4 kategori Orang Berkeperluan Khas yang didaftarkan iaitu:-

 • Berkeperluan Khas Penglihatan

 • Berkeperluan Khas Anggota

 • Berkeperluan Khas Pendengaran

 • Berkeperluan Khas Intelek

Perkhidmatan yang disediakan

 • Kelas Bimbingan Kanak-kanak Berkeperluan Khas

 • Pusat Latihan Orang-Orang Cacat

 • Latihan Industri

 • Pemulihan Dalam Komuniti

 • Bantuan Kebajikan

 • Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya 1954

BANTUAN KEBAJIKAN

Jabatan Pembangunan Masyarakat menyediakan alat Bantu Khas untuk Orang-orang Berkeperluan Khas tertakluk kepada kelayakan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan samada secara:-

 • Skim Pinjaman

 • Subsidi atau “ cost sharing”

 • Sumbangan

 • Alat Bantu Khas seperti kerusi roda, tongkat putih, kaki palsu, Braille, tangan palsu, gigi palsu, kasut khas, jam khas, alat bantu dengar, walking frame.

Syarat- syarat untuk memohon alat bantu khas

 • Orang-orang Berkeperluan Khas

 • Mendapatkan pengesahan daripada Pegawai Perubatan / doktor

 • Pemohon hendaklah memegang kad pengenalan berwarna kuning /  unggu

 • Penerima bantuan Jabatan Pembangunan Masyarakat

 • Tidak mempunyai pekerjaan dan sebarang kemudahan seperti bantuan daripada agensi-agensi kerajaan atau agensi bukan kerajaan seperti dari Majlis Ugama Islam dan lain-lain.

Cara Untuk Mendapatkan Alat Bantu ini

Menghadapkan surat permohonan kepada Pengarah Pembangunan Masyarakat melalui:-

 • Penghulu-penghulu atau ketua kampung/ ketua Rumah Panjang

 • Pejabat Daerah masing-masing ( Jika tidak mempunyai ketua kampong)

 • Ibu pejabat Jabatan Pembangunan Masyarakat Daerah Brunei/Muara atau cawangan-cawangan disemua daerah

 • Bahagian Jurupulih cara kerja, Kementerian Kesihatan.

Syarat untuk memohon

Pemohon perlu menyediakan:-

 • Kad Pengenalan

 • Surat beranak

 • Laporan Pengesahan Pegawai Perubatan (jika perlu)

 • 2 Keping gambar