Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Alat Bantu Khas :.

 

PERMOHONAN ALAT BANTU KHAS

 • Ini adalah Bantuan Kerajaan yang dikhususkan kepada Orang Kelainan Upaya yang kurang berkemampuan (kad pengenalan berwarna kuning atau merah).

 • Contoh bantuan yang dihulurkan: kerusi roda, tongkat putih, kaki palsu, braille, tangan palsu, gigi palsu, kasut khas, jam khas, alat bantu dengar, 'walking frame' (tertakluk kepada keperluan OKU).

Syarat-syarat permohonan

 • Mendapatkan pengesahan daripada Doktor

 • Orang Kelainan Upaya

 • Pemohon hendaklah memegang kad pengenalan berwarna kuning atau unggu.

 • Tidak mempunyai pekerjaan.

Cara untuk mendapatkan Alat Bantu Khas

 • Menghadapkan surat permohonan kepada Pengarah Pembangunan Masyarakat melalui;

  • Penghulu-penghulu atau Ketua Kampong atau Ketua Rumah Panjang.

  • Pejabat Daerah masing-masing (jika tidak mempunyai Ketua Kampong).

  • Ibu pejabat Jabatan Pembangunan Masyarakat di Daerah Brunei dan Muara atau cawangan-cawangan di semua Daerah.

  • Bahagian Jurupulih Cara Kerja, Kementerian Kesihatan.

  • Agensi-agensi yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.