Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Anak Laqit :.

Permohonan bagi mengasuh anak laqit (anak pungut) bolehlah dihadapkan terus kepada Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Negara Brunei Darussalam.

PROSES PERMOHONAN ANAK LAQIT

Setiap permohonan yang diterima akan disiasat bagi penyediaan laporan. Pasangan pemohon akan dipanggil untuk ditemubual oleh Pekerja Pembangunan Masyarakat.

DOKUMEN YANG DIBAWA SEMASA TEMUBUAL

 • Kad Pengenalan suami isteri.

 • Sijil nikah.

 • Laporan Doktor.

 • Salinan pendapatan seperti slip gaji.

 • Kad pengenalan/Surat beranak anak kandong, jika ada.

 • Dokumen lain yang berkaitan.

BAGAIMANA PERMOHONAN ANAK LAQIT DIPROSES

Permohonan yang lengkap berserta laporan sosial yang disediakan akan diteliti oleh satu jawatankuasa khas yang dikenali sebagai Jawatankuasa Penilaian Permohonan Anak Laqid. Ahli kepada jawatankuasa ini terdiri dari wakil beberapa agensi kerajaan yang berkenaan dinegara ini. Penilaian berasaskan kepada beberapa criteria yang telah ditetapkan seperti:-

 • Pasangan yang lama berkahwin TETAPI belum mempunyai anak.

 • Menerima pengesahan daripada pegawai perubatan salah seorang pasangan tidak boleh menghasilkan zuriat.

 • Mempunyai pendapatan  tetap yang dapat menjamin masa depan anak.

 • Umur pasangan tidak melebihi 25 tahun perbandingan di antara anak dengan pengasuh.

 • Mempunyai tempat tinggal yang selesa serta keadaan rumah tangga yang stabil.

 • Mempunyai hubungan suami isteri yang harmoni dan penuh kasih sayang.

Setiap permohonan yang berjaya akan dimaklumkan dan dipanggil ke Jabatan Pembangunan Masyarakat. Bagi permohonan yang tidak berjaya akan dimaklumkan secara bersurat.