Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan :.

ANAK ANGKAT
Bagi mereka yang berkeinginan untuk mengasuh Anak Angkat hendaklah permohonan ke Mahkamah Syariah atau Jabatan Imigeresen. << seterusnya >>

ANAK LAQID
Permohonan bagi mengasuh anak laqid (anak pungut) bolehlah dihadapkan terus kepada Pengarah JAPEM. << seterusnya >>

KEBAJIKAN AM
Terdapat dua (2) jenis perkhidmatan bantuan yang dihulurkan iaitu:- Bantuan Kebajikan Bulanan dan Bantuan Sekaligus.

PENCEN-PENCEN
Perkhidmatan ini diberikan kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan kurang upaya. << seterusnya >>

KELUARGA DAN KANAK-KANAK
Perkhidmatan Keluarga berperanan mengendalikan masalah keluarga seperti penderaan dan pengabaian. Perkhidmatan Kanak-kanak meliputi aspek perlindungan, pendaftaran dan pembangunan. << seterusnya >>

KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT
Perkhidmatan ini berperanan sebagai pertolongan dalam permahaman kendiri yang mendalam dan memperbaiki kemahiran dan tingkahlaku bagi menyelasaikan masalah diri. << seterusnya >>

PEKERJAAN
Memberikan sokongan kepada orang-orang susah yang berhajat untuk memohon pekerjaan, menyambung perkhidmatan bagi pekerja bergaji hari 65 tahun. << seterusnya >>

HAL EHWAL WANITA
Menjadi focal point wanita bagi Negara Brunei Darussalam serta menggalakkan penyertaan wanita dalam proses pembangunan Negara tanpa menjejaskan kestabilan rumahtangga. << seterusnya >>

PERKHIDMATAN ORANG BERKEPERLUAN KHAS
Mereka yang kurang upaya digalakkan untuk berdaftar dengan JAPEM untuk mendapatkan bantuan dan pemulihan. << seterusnya >

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI
Pemulihan Dalam Komuniti ini diadakan adalah untuk membantu orang-orang berkeperluan khas dalam pemulihan yang mana mereka tidak dapat mengikuti latihan atas sebab yang tertentu. << seterusnya >>

PUSAT PENJAGAAN HARIAN KANAK-KANAK
orang ramai yang berhasrat untuk menubuhkan Pusat Penjagaan Harian Kanak-Kanak hendaklah menghadapkan permohonan mereka ke Jabatan ini sebelum didaftarkan untuk pengeluaran lesen perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan. << seterusnya >>

Permohonan Bagi Mendapatkan Taraf Kerakyatan dan Penduduk Tetap Bagi Anak AngkaT
Pemohon hendaklah menghadapkan permohonan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. << seterusnya >>

TALIAN HELPLINE KEBAJIKAN 141
Penyediaan talian 'Helpline Kebajikan 141' oleh JAPEM adalah untuk memberikan ruang perkhidmatan yang lebih baik dan efisen serta bantuan kepada klien-klien yang bermasalah khususnya dalam kes-kes penderaan, pengabaian, perlindungan, eksploitasi, khidmat nasihat, masalah-masalah keluarga dan sebagainya supaya akan dapat diambil perhatian dan tindakan mengikut keutamaan kes-kes berkenaan. << seterusnya >>

Skim Pengangkatan Kanak-Kanak Secara Sementara
Skim Pengangkatan Kanak-Kanak Secara Sementara (Temporary Fostering) yang diperkenalkan ini adalah bertujuan untuk mengasoh kanak-kanak termasuk remaja yang berumur dibawah 18 tahun.  Skim ini diadakan bagi mendokong keperluan yang diperuntukan di bawah Perintah Kanak - Kanak dan Orang Muda, 2006, Bab 2 (a) (h). << seterusnya >>

PROGRAM PERKASA KOMUNITI
Program Perkasa Komuniti (PPK) merupakan sebuah program pembangunan kapasiti yang menawarkan latihan kemahiran, latihan keusahawanan, kemahiran perniagaan dan pembangunan diri kepada golongan sasaran dan keluarga mereka. << seterusnya >>