.: Perkhidmatan | Talian Helpline Kebajikan 141 :.

 

Perasmian
Talian Helpline Kebajikan 141 telahpun dirasmi oleh Pengarah JAPEM, Datin Hajah Adina bte Othman pada 31 Julai 2006 bersempena dengan Sambutan Hari Pelanggan JAPEM 2006.


Matlamat
Penyediaan talian 'Helpline Kebajikan 141' oleh JAPEM adalah untuk memberikan ruang perkhidmatan yang lebih baik dan efisen serta bantuan kepada klien-klien yang bermasalah khususnya dalam kes-kes penderaan, pengabaian, perlindungan, eksploitasi, khidmat nasihat, masalah-masalah keluarga dan sebagainya supaya akan dapat diambil perhatian dan tindakan mengikut keutamaan kes-kes berkenaan.


Waktu Perkhidmatan
Talian 'Helpline Kebajikan 141' beroperasi 24 jam..

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]