.: Perkhidmatan | Kaunseling dan Khidmat Nasihat :.

 

Jabatan Pembanguan Masyarakat menyediakan perkhidmatan ini kepada yang memerlukan khususnya kes-kes keluarga bermasalah termasuk remaja-remaja yang sukar di kawal.

Perkhidmatan ini disediakan adalah secara percuma dan secara sukarela.

KUMPULAN SASARAN (KLIEN)

  • Masyarakat umum terdiri daripada Individu, Keluarga.

  • Penghuni Rumah-Rumah Kebajikan.

  • Pegawai dan kakitangan JAPEM.

  • Kes-kes yang dirujuk oleh Agensi-Agensi lain.

JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KAUNSELING

  • Perkhidmatan Kaunseling Individu.

  • Perkhidmatan Kaunseling Kelompok.

  • Perkhidmatan Kaunseling Keluarga.

  • Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Pegawai dan Kakitangan JAPEM.

  • Kursus Asas Bimbingan dan Kaunseling bagi Pegawai dan Kakitangan JAPEM.

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]