.: Perkhidmatan | Mendapatkan Taraf Kerakyatan & Penduduk Tetap Bagi Anak Angkat :.

 

Permohonan Bagi Mendapatkan Taraf Kerakyatan dan Penduduk Tetap Bagi Anak Angkat

  • Pemohon hendaklah menghadapkan permohonan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

  • Permohonan berkenaan akan dipanjangkan oleh Jabatan Imigeresen ke Jabatan Pembangunan Masyarakat untuk penyiasatan lanjut.

  • Jabatan Pembangunan Masyarakat akan menyediakan laporan sosial mengenai pemohon dan anak angkat tersebut dan menghadapkannya ke Jabatan Imigeresen bagi pertimbangan selanjutnya.

  • Bagi penyediaan laporan sosial, Pekerja Sosial akan mengadakan lawatan ke rumah dan menemubual pemohon.

  • Perkara penting yang diberi tumpuan utama bagi penyediaan laporan sosial ialah kebajikan anak angkat tersebut terutama dari segi penjagaan dan perlindungan yang diberikan.

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]