.: Sebutharga | Iklan Tawaran Sebutharga Tender / Tenders & Quotation :.

 
BIL. TAWARAN PERKARA TARIKH TUTUP
JAPEM/PELUPUSAN/06/2014

36 UNIT PERALATAN KOMPUTER PEJABAT JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAERAH BRUNEI DAN MUARA

02 MEI 2016
[JAM 2.00 PETANG] HARI ISNIN

Syarat-syarat Tawaran: -

  • TAWARAN dibukakan secara tawaran terbuka kepada orang ramai sama ada persendirian atau syarikat.

  • Syarat-syarat dan keterangan lanjut mengenainya boleh diperolehi dengan menghubungi talian 2334155 semasa waktu pejabat.

  • Jika pembeli hendak melihat barang lelongan tersebut, hendaklah membuat temu janji terlebih dahulu di talian 2334155 semasa waktu pejabat.

  • Borang tawaran bolehlah diperolehi semasa waktu pejabat, di Bahagian Hasil, Tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan.

  • Yuran borang tawaran (wang tunai sahaja) sebanyak $5.00 (tidak dikembalikan) hendaklah dibayar di Bahagian Hasil, Bahagian Bantuan Am, Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

       Waktu bagi menerima bayaran:
         
          Isnin - Khamis              :           8.00 pagi - 11.30 pagi
                                                         1.45 petang - 3.30 petang
          Sabtu                          :            9.30 pagi - 11.00 pagi

       *** Tarikh terakhir menerima pembayaran ialah pada hari Sabtu, 30 Mei 2016.

  • Borang tawaran yang lengkap mestilah dihadapkan dalam sampul surat yang tertutup rapi, dengan membubuh bilangan & tajuk tawaran dengan jelas tanpa menunjukkan identiti pemborong dan hendaklah dihantar dan dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN dialamat:

Peti Sebutharga, Tingkat 2
Jabatan Pembangunan Masyarakat
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jln Kebangsaan BS8110

  • Tawaran hendaklah sampai ke alamat seperti yang dinyatakan tidak lewat pada Isnin,02 Mei 2016, jam 2.00  petang dan tawaran yang lewat diterima dari tarikh seperti yang telah dinyatakan tidak akan dilayan.

  • Hanya penender yang berjaya sahaja akan dihubungi untuk tindakan seterusnya.