Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News

MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA MANGSA KEJADIAN BENCANA

‚ÄčSuhaimi bin Haji Damit.jpg

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah mengadakan majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan JAPEM kepada seorang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir dan seorang ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian rumah roboh.

Majlis berlangsung di Bilik Kunjungan, bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan disampaikan oleh Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan kepada ketua-ketua keluarga berkenaan.

Dayang Hajah Amit binti Abbas.jpg

Pada 28 Ogos 2022, sebuah rumah di Kampung RPN Perumahan Teres, Tanah Jambu, Daerah Brunei Muara yang dimiliki oleh Awang Suhaimi bin Haji Damit @Abd Hamid telah mengalami banjir. Limpahan air yang memasuki rumah mangsa itu melimpasi paras satu kaki dan mengakibatkan kerosakan harta benda.

Dalam kejadian yang berasingan pula, sebuah rumah di Kampung Burong Pingai Ayer telah dilanda bencana rumah roboh yang berlaku pada 25 September 2022. Rumah tersebut dimiliki oleh Dayang Hajah Amit binti Abbas telah roboh sepenuhnya, namun tiada sebarang kecederaan berlaku semasa kejadian.

Mangsa-mangsa bencana telah diberikan bantuan kewangan untuk membantu meringankan kesusahan yang dialami bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha ini menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah.

Attachments
Created at 12/27/2022 2:31 PM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim
Last modified at 12/27/2022 2:31 PM by Mohammad Jamaddil Bin Kassim/Kasim