Bahasa Melayu | English          Text size : A  A  A       Ministry of Culture, Youth and Sports        MCYS Departments       Ministries        Sitemap

.

       Utama | About Us | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni." << Lagi >>

 


Bandar Seri Begawan, 2 Februari Satu majlis penyerahan derma bantuan kewangan kerajaan kepada keluarga-keluarga yang terlibat dalam kejadian banjir kilat di Kampung Junjongan, Kampung Lumapas, Kampung Bunut dan Kampung Salambigar pada 22 Januari 2015 dan yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di Kampong Setia ‘B’, Kampong Ayer pada 28 Januari 2015 berlangsung tadi petang di Dewan Darul Imtiyaz, Pusat Bahagia Daerah Brunei dan Muara, Kampung Pulaie.

Sumbangan itu bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka yang terbabit dalam kejadian-kejadian berkenaan.

Hadir bagi menyampaikan bantuan tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan.

....BERITA LANJUT

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 
 
   
   
   
   

 

 

   

Wawasan Brunei 2035, Menjamin Kehidupan Rakyat

 

 
   


View My Stats

   

27 Rabiulakhir 1436
18 Februari 2015