Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia terima sumbangan

Bandar Seri Begawan, 01 April Di atas dasar pemedulian orang ramai dalam membantu meringankan beban penderitaan yang ditanggung oleh penduduk di Malaysia,satu penyampaian derma kepada Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia telah diadakan pada hari ini, bertempat di Ibu Pejabat Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jalan Kumbang Pasang.

Hadir bagi menerima sumbangan derma tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah.

Sumbangan derma berjumlah BND50,000.00 diterima daripada Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah  yang diserahkan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan.

....BERITA LANJUT

 

 
 

   
   

   

 

   

Tanpa Jenayah Masyarakat Aman Damai

 

 
   


View My Stats

   

11 Jamadilakhir 1436
01 Mac 2015