Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Kecekapan Tenaga Amalan Kita

   

 

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

Ancaman internet terhadap kanak-kanak membimbangkan

Kuala Belait, 20 November Risiko ancaman yang dihadapi oleh kanak-kanak melalui internet dan ‘online’ semakin membimbangkan dan meningkat.

“Risiko-risiko yang mereka hadapi termasuk yang berbentuk ‘pornography’, keganasan, ketagihan kepada permainan dan perjudian ‘online’, penipuan ‘online’, ‘cyber bullying’ dan kata-kata kesat, termasuk juga kebencian kaum,” jelas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah, pada Majlis Pelancaran Rasmi Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia 2014 di Dewan Persidangan Kuala Belait, di sini.

Oleh yang demikian, Yang Berhormat meminta ibu bapa dan masyarakat umum di Negara Brunei Darussalam perlu berganding bahu dan berkerjasama dengan masyarakat global bagi membentras ancaman dan keganasan ke atas kanak-kanak sewaktu mereka melayari internet dan ‘online.

...BERITA LANJUT

Recent Posts

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

29 Muharram 1436
22 November 2014
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]