Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Membangun Negara Tanggungjawab Semua

   

 

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

Rombongan Malaysia lawatan KRK dan Pusat Bahagia

Bandar Seri Begawan, 24 Januari Yang Berhormat Dato’ Sri Rohani binti Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Malaysia dan rombongan hari ini meneruskan lagi jadual lawatan ke aset-aset Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM).

Lawatan Yang Behormat yang pertama sekali pada hari ini ialah, Kompleks Rumah Kebajikan yang terletak di Kampung Belimbing, Jalan Subok, Daerah Brunei dan Muara.  Di sini Yang Berhormat diberikan taklimat oleh Yang Mulia Pengiran Mahdi bin Pengiran Haji Md Salleh, Penolong Pengarah Pembangunan Masyarakat.   Kompleks Rumah Kebajikan adalah sebuah pusat pemulihan dan perlindungan yang telah diwartakan bertujuan bagi membantu mereka yang bermasalah dari segi sosial sama ada melakukannya secara senghaja atau pun terpengaruh. Kompleks ini juga menjadi tempat pemulihan dan perlindungan kepada mereka yang menjadi mangsa atau teraniaya oleh masalah-masalah sosial.  Mereka yang ditempatkan di kompleks ini atas perintah mahkamah adalah terdiri daripada kanak-kanak, remaja-remaja, belia-belia dan golongan dewasa.  Semasa berada di Kompleks Rumah Kebajikan para residen dan penghuni akan dibimbing melalui pelbagai program yang menjurus kepada kemasyarakatan, keagamaan,  kaunseling dan vokasional.  Dalam pada itu, mereka juga diberikan peluang untuk meneruskan pengajian akademik di sekolah masing-masing.

...BERITA LANJUT

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

07 Rabiulakhir 1436
28 Januari 2015
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]