Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Ilmu Pemangkin Kejayaan

   

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

Program Masyarakat Bermaklumat di KRK

Bandar Seri Begawan, 02 Oktober Kompleks Rumah Kebajikan (KRK), Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima lawatan daripada peserta Program Masyarakat Bermaklumat.

Program Masyarakat Bermaklumat kelolaan Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Hubungan Masyarakat Bahagian Kenegaraan dan Kemasyarakatan.

Program yang disertai oleh 70 orang peserta itu terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung (MPMK), Mukim Berakas 'A' dan 'B' dan Muslimah Jame’ ‘Asr Kampong Kiarong.

...BERITA LANJUT

Recent Posts

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

7 Zulhijjah 1435
02 Oktober 2014
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]