Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama

   

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

Kompleks Rumah Kebajikan adakan Majlis Ramah Mesra

Belimbing 23 Ogos Usaha untuk memupuk kesedaran berterusan dalam kalangan orang ramai terutamanya ibu bapa dan penjaga kepada kanak-kanak yang diperintahkan untuk menjalani pemulihan dan perlindungan di Kompleks Rumah Kebajikan mengenai perlunya memelihara hubungan berterusan dengan para residen tetap diberi perhatian oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM).  Sehubungan dengan itu, JAPEM sebagai sebuah jabatan yang memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat berkenaan telah menganjurkan Majlis Ramah Mesra Bersama Keluarga Dan Residen Kompleks Rumah Kebajikan Sempena Hari Keluarga Kebangsaan 2014.

Hadir selaku tetamu kehormat, Timbalan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Hajah Adina binti Othman.

Pada majlis ini, Yang Mulia Datin menyampaikan sijil Keluargaku Harapanku kepada ibubapa residen Kompleks Rumah Kebajikan dalam menghargai usaha dan komitmen para ibubapa berkenaan dalam keterlibatan mereka untuk memberi sokongan yang jitu kepada anak-anak mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. 

...BERITA LANJUT

Recent Posts

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

28 Syawal 1435
25 Ogos 2014
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]