Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Produktiviti Menjana Kemajuan Ekonomi

   

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

 Kerajaan sumbang BND47,150 kepada mangsa bencana alam

Bandar Seri Begawan, 18 Mac Dalam memeduli perihal kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini,Kerjaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam secara berterusan memberikan bantuan khususnya yang bersangkutan dengan apa jua masalah.

Sehubungan dengan itu, satu majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan kepada manga banjir dan tanah susur yang berlaku pada bulan Disember tahun lepas dan Januari tahun ini bagi Daerah Brunei Muara dan Daerah Belait telah diadakandi Dewan Darul Imtiyaz, Pusat Bahagia, Kampung Pulaie.

Pada majlis penyerahan tersebut sejumlah BND47,150 disumbangkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dalam kejadian banjir dan tanah susur yang berlaku di Daerah Brunei dan Muara dan Daerah Belait , yang disempurnakan penyampaiannya oleh Timbalan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Mulia Datin Paduka Hajah Adina binti Othman.

...BERITA LANJUT

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

17 Jamadilawal 1435
19 Mac 2014
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]