Tip Bijak Berbelanja
Tip Membelibelah

   
   
Papar Kesemua Kategori
   
Projek Keluarga Dalam Memeduli Warga Emas
Borang Pendaftaran Sukarelawan
   
Bahasa Isyarat
Isusosialhelpline
Forum Perbincangan
TPOR
   
   

   
   

Meningkatan Kefahaman Elakkan Pembaziran Tenaga

   

 

 

 

"...melalui laman web ini, segala maklumat yang disediakan akan dapat diakses tanpa hadnya di dunia tanpa sempadan dan seterusnya akan dapat menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang harmoni."
<< Lagi >>

 

What's New

Mahasiswi UBD lawat Pusat Bahagia

Bandar Seri Begawan, 24 November Seramai 11 orang mahasiswi Ijazah Sarjana dan seorang mahasiswi Ijazah kedoktoran dalam bidang kaunseling daripada Universiti Brunei Darussalam (UBD) telah membuat lawatan ke Pusat Bahagia Daerah Brunei dan Muara, Kampong Pulaie.

Rombongan berkenaan diketuai bersama oleh pensyarah Institut Pendidikan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (SHBIE) Universiti Brunei Darussalam,  Dr. Hajah Salwa binti Dato Seri Setia Haji Mahalle dan Dayang Hajah Norzaiham Midawati binti Haji Abdullah.

Antara tujuan lawatan adalah untuk meninjau program-program yang dikendalikan di Pusat Bahagia dan memberikan pendedahan kepada mahasiswi-mahasiswi kaunseling tentang keperluan kaunseling kepada mereka yang berkeperluan khas.

...BERITA LANJUT

Recent Posts

 

 

Perkhidmatan yang diberikan oleh JAPEM adalah meliputi Hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. << Lagi >>

 

Konvensyen ini telah diterima pada tahun 1989, menandakan kemuncak kerja advokasi selama lebih enam dekad beberapa kumpulan orang tertentu dan konsensus kerajaan-kerajaan dunia. << Lagi >>

 

Institusi-institusi Kebajikan memberi pelbagai kemudahan kepada seluruh anggota masyarakat yang memerlukannya  mengikut kategori yang telah ditetapkan. << Lagi >>

 

JAPEM menyediakan perkhidmatan KAUNSELING DAN KHIDMAT NASIHAT kepada yang memerlukan secara percuma dan secara sukarela. << Lagi >>

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Feedback

   

 

   

 


View My Stats

 

   
   

 

08 Safar 1436
01 Disember 2014
 
 

[ KEMENTERIAN KEBUDAYAAN, BELIA DAN SUKAN ]  [ JABATAN PUSAT SEJARAH ]  [ JABATAN DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA ]
[ JABATAN MUZIUM-MUZIUM ]  [ JABATAN BELIA DAN SUKAN ] [ PUSAT PEMBANGUNAN BELIA ]