Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

BND491,127.63 untuk mangsa banjir Malaysia

Bandar Seri Begawan, 22 April Sejumlah BND491,127.63 iaitu anggaran RM1,321.428 berjaya dikutip bagi Tabung Kemanusiaan Bencana Banjir Malaysia (TKBBM) sepanjang tempoh kutipan yang dijalankan selama tiga bulan bermula 10 Januari 2015 hingga 9 April 2015.

Sehubungan dengan itu, satu Majlis Penyerahan Derma kepada TKBBM diadakan petang tadi di Dewan Digadong, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), di sini.

Hadir bagi menerima penyerahan derma tersebut ialah Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Awang Haji Hazair bin Haji Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman, selaku Penasihat Bersama TKBBM.

...BERITA LANJUT

 
 

   
cop
   
   

   

 

   

Tanpa Jenayah Masyarakat Aman Damai

 

 
   


View My Stats

   

03 Rejab 1436
22 April 2015