Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/3.jpg/Slider_images/4.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/2.jpg

IKLAN TAWARAN

​Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan tawaran bagi:

​BIL. TAWARAN
​TAJUK TAWARAN
​JAPEM/T/2020PBBM/01
[BARANG PERMAKANAN KERING/KEPERLUAN DAPUR]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE [BARANG KERING / KEPERLUAN DAPUR]
BAGI TEMPOH 2 TAHUN
​JAPEM/T/2020/KRK/02
[BARANG PERMAKANAN KERING]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN [BARANG KERING] KOMPLEKS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN, KG BELIMBING
BAGI TEMPOH 2 TAHUN


Tarikh tutup bagi tawaran ini pada Hari Selasa, 24 November 2020, Jam 2:00 petang.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

PERKHIDMATAN JAPEM


 

Perkhidmatan JAPEM

 

MUAT TURUN BORANG

Muat turun borang-borang

 

MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA MANGSA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN BAGI DAERAH BRUNEI MUARA

290920_Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan (2).jpg

Bandar Seri Begawan, Selasa, 29 September 2020 - Majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa bencana kebakaran yang berlaku di STKRJ Kampung Tanah Jambu, Bukit Sibanging, Daerah Brunei Muara pada 22 September 2020 yang lalu telah menerima bantuan kewangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada pagi ini yang berlangsung di Kementerian, Kebudayaan, Belia dan Sukan.

There are no items to show in this view.

TINGKATKAN KESEDARAN PENYAKIT DEMENSIA

200920_Demensia.JPG

Bandar Seri Begawan, Ahad, 20 September 2020 - Penyakit Demensia sering disalahertikan dan perlu ditingkatkan dari segi pengetahuan dan pemahaman di setiap peringkat masyarakat tempatan di negara ini.

LAWATAN SAMBIL BELAJAR PESERTA PROGRAM PEMBANGUNAN EKSEKUTIF

edpmo 3.jpg

Tutong, Khamis, 17 September 2020 - Peserta Program Pembangunan Eksekutif bagi Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan (EDPSGO) dan Pegawai-Pegawai Pengurusan Pertengahan (EDPMMO) telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE), Daerah Tutong.

MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA MANGSA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN BAGI DAERAH BRUNEI MUARA

110820 Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan (1).jpeg

Bandar Seri Begawan, Selasa, 11 Ogos 2020 - Majlis penyerahan bantuan kerajaan kepada mangsa bencana kebakaran yang berlaku di Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati (STKRJ) Kampung Rimba, Daerah Brunei Muara pada 8 Ogos 2020 yang lalu telah menerima bantuan kewangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada pagi ini yang berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN KEWANGAN KERAJAAN KEPADA MANGSA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN BAGI DAERAH BRUNEI MUARA

100820 Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan (1).jpeg

Bandar Seri Begawan, Isnin, 10 Ogos 2020-  Majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan kepada mangsa bencana kebakaran  yang berlaku di Kampung Subok, Daerah Brunei Muara pada 7 Ogos  2020 yang lalu telah menerima bantuan kewangan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pada pagi ini yang berlangsung di Bilik Kunjungan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

hm74 (2).jpg

RABU, 15 JULAI 2020 - ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI OMAR ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 74 TAHUN