Skip Ribbon Commands
Skip to main content

latest Announcement

Manage PermissionsManage Permissions
LAWATAN AEWON BRUNEI KE PUSAT KEGIATAN WARGA EMAS DAN PUSAT BAHAGIA
25 Jul 2020

Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah menerima lawatan rasmi daripada Aewon Brunei ke Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) Kampung Lambak Kanan dan Pusat Bahagia, Kampung Pulaie.

Turut hadir ke lawatan tersebut ialah Yang Mulia Kononel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said, Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Mr Lau Chai Seng, Managing Director, Aewon Brunei.


Attachments