Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksUnit Pemulihan Dalam Komuniti

Unit Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) merupakan unit yang bertanggungjawab dalam menangani hal ehwal kebajikan golongan Orang Kelainan Upaya (OKU).

Visi

Melahirkan Orang Kelainan Upaya yang berdikari, bertanggungjawab dan dapat menyumbang kepada masyarakat.


Misi

Memberikan bimbingan dan latihan secara efektif dan berkesan.


Objektif


  • Membantu mencapai kebebasan dan sikap mempercayai diri sendiri.
  • Memberi peluang kepada kanak-kanak Kelainan Upaya untuk menerima pelajaran biasa kerana kebanyakan antara kanak-kanak Kelainan Upaya ini sering terjejas oleh keupayaan dari menerima pelajaran seperti kanak-kanak biasa.
  • Memberikan latihan asas kemahiran bagi Orang-Orang Kelainan Upaya agar mereka dapat menyumbang kepada masyarakat dan Negara


Perkhidmatan di Unit PDK


  • Program Latihan Industri.
  • Permohonan Alat Bantu Khas.
  • Membantu mencarikan peluang pekerjaan bagi golongan Orang Kelainan Upaya yang berdaftar di Unit Pemulihan Dalam Komuniti.
  • Pendaftaran Kebangsaan Orang Kelainan Upaya.
  • Lawatan Klien Pemulihan Dalam Komuniti.