Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
  

Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 ingin memaklumkan bahawa tempoh kutipan tabung adalah dengan ini dilanjutkan lagi selama tiga bulan sehingga 18 Julai 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza.

  

​Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 ingin memaklumkan bahawa tempoh kutipan tabung adalah dengan ini dilanjutkan selama tiga bulan lagi, iaitu sehingga 18 April 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza.

  

Sukacita menjemput biskita dan keluarga untuk sama-sama datang berkunjung ke Festival Keluarga Harmoni Sempena Hari Keluarga Kebangsaan Bagi Tahun 2023 yang diungkayahkan melalui kerjasama di antara Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

  

Beramallah dengan menderma kepada Tabung Kemanusiaan Gempa Bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria dengan menaip BANTU1/5/10/15/20/50/100 untuk $1/$5/$10/$15/$20/$50/$100 dan hantar ke 38111 (bagi pengguna DST atau Progresif) atau 39999 (bagi pengguna Imagine) bermula 14 Februari 2023 hingga 14 Mei 2023.

  

Beramallah dengan menderma kepada Tabung Kemanusian Banjir Pakistan 2022 dengan menaip BANTU1/5/10/15/20/50/100 untuk $1/$5/$10/$15/$20/$50/$100 dan hantar ke 38111 (bagi pengguna DST atau Progresif) atau 39999 (bagi pengguna Imagine) bermula 15hb Oktober 2022 hingga 12 Januari 2022.

  

SABTU, 12 FEBRUARI 2022 - Merujuk siaran akhbar Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) pada 11 Februari 2022 mengenai penutupan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan JAPEM selama dua (2) minggu mulai 12 Februari 2022 hingga 26 Februari 2022, sukacita jabatan ini ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai nombor perhubungan kaunter-kaunter JAPEM yang telah dikemaskini seperti berikut.

  
Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita menjunjung Pengiran / mempersilakan Dato / Datin / Tuan / Puan untuk sama-sama menyertai ASEAN Disability Forum secara maya, anjuran Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya (MKOKU) dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, ASEAN serta ASEAN Disability Forum (ADF) pada:

Hari: Isnin, 06 Disember 2021
Jam: 8.30 pagi
Pautan:
https://us02web.zoom.us/j/85955057807?pwd=ak4zT1gzOGpjZWlnc0JSc0VlMjdVQT09

Meeting ID: 859 5505 7807
Passcode: 470198

Forum tersebut merangkumi dua perbincangan iaitu:

1. Enabling Education Towards Employment Amongst PWD in the New Norm (10.30am - 12.00pm)

2. Digital and Assistive Technology: Active Participation (1.30 -3.00pm)

Atas penyertaan biskita di acara tersebut, terlebih dahulu dirakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta ucapan berbanyak-banyak terima kasih.

  

​GARIS PANDUAN FASA PERALIHAN JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

  

​Majlis Penyerahan Derma Anak Yatim Peringkat Kebangsaan Yang Telah Dijadualkan Pada 20hb April 2021 (Hari Selasa) ADALAH DITUNDA KE SATU TARIKH YANG AKAN DIMAKLUMKAN KEMUDIAN

  

​1) Buku Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) 2020-2024.

WhatsApp Image 2020-12-24 at 10.36.38.jpeg

http://www.kkbs.gov.bn/Documents/Pelan_Strategik_2020_2024_Bm.pdf

 

2) Buku Rangka Kerja Kebangsaan Bagi Perlindungan Kanak-Kanak (National Framework On Child Protection-NFCP)

IMG-20201221-WA0010.jpg

http://japem.gov.bn/Documents/nfcp.pdf

  

​Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah membukakan tawaran bagi:


​BIL.TAWARAN
​TAJUK TAWARAN
​JAPEM/Q/2020/WEPP/01
PEMBELIAN LAMPIN PAKAI BUANG DAN SUSU TEPUNG BAGI KEPERLUAN WARGA EMAS UNTUK TEMPOH 1 TAHUN​


Tarikh tutup bagi tawaran ini pada Hari Selasa, 10 November 2020, Jam 2:00 petang.

  

​Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan tawaran bagi:

​BIL. TAWARAN
​TAJUK TAWARAN
​JAPEM/T/2020PBBM/01
[BARANG PERMAKANAN KERING/KEPERLUAN DAPUR]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE [BARANG KERING / KEPERLUAN DAPUR]
BAGI TEMPOH 2 TAHUN
​JAPEM/T/2020/KRK/02
[BARANG PERMAKANAN KERING]
​PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN [BARANG KERING] KOMPLEKS RUMAH-RUMAH KEBAJIKAN, KG BELIMBING
BAGI TEMPOH 2 TAHUN


Tarikh tutup bagi tawaran ini pada Hari Selasa, 24 November 2020, Jam 2:00 petang.

  

Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan tawaran bagi RUBBISH COLLECTION AND DISPOSAL AT PUSAT BAHAGIA DAERAH TUTONG dengan Bilangan Tawaran OCT/JAPEM/2020/PEMBUANGANSAMPAH/PBTUT. Tarikh tutup bagi tawaran ini pada Hari Selasa, 03 November 2020.

  

Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan jawatan kosong kepada orang ramai bagi jawatan Pegawai Kerja Sosial mulai 26 September 2020 hingga 17 Oktober 2020. Orang ramai yang berminat bolehlah melayari http://www.recruitment.gov.bn/

  

​Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan jawatan kosong kepada orang ramai bagi jawatan Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat mulai 14 September 2020 hingga 05 Oktober 2020. Orang ramai yang berminat bolehlah melayari http://www.recruitment.gov.bn/

  

Khamis, 23 Julai 2020 - ​Sukacita dimaklumkan bahawa perkhidmatan Talian Helpline Kebajikan 141 dan Talian ANAK 121 telah kembali berfungsi.

Pihak Jabatan amat menyesali di atas sebarang kesulitan yang berlaku.

Sekian Terima Kasih.


  
Rabu, 22 Julai 2020 - Pihak Jabatan ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan sistem yang menjejaskan perkhidmatan Talian Helpline Kebajikan 141 dan Talian ANAK 121.

Pihak jabatan amat menyesali di atas sebarang kesulitan yang berlaku. Sebarang perkembangan terkini akan dimaklumkan kemudian.

Sekian terima kasih.
  

​Jabatan Pembangunan Masyarakat telah membukakan jawatan kosong kepada orang ramai bagi jawatan Penolong Warden. Orang ramai yang berminat bolehlah melayari http://www.recruitment.gov.bn/

  

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah menjalankan taklimat mengenai Skim Kebajikan Negara (SKN) pagi tadi bertempat di Pusat Persidangan, Kuala Belait. Taklimat ini diadakan adalah untuk memberikan kefahaman lebih lanjut kepada Penghulu-Penghulu dan Ketua-Ketua Kampong bagi Daerah Belait.