Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perhubungan Awam dan Kaunseling

Tugas dan Tanggungjawab

Unit Perhubungan Awam:

  • Menyebarkan maklumat, peranan dan perkhidmatan jabatan kepada orang ramai menerusi laman sesawang, media sosial, taklimat, jerayawara, pameran dan sebagainya
  • Menyelaras aduan orang ramai yang diterima melalui laman sesawang, media sosial, Talian Kebajikan 141, Talian ANAK 121 dan Talian Darussalam 123 dengan bahagian-bahagian yang berkenaan
  • Menyelaras tabung-tabung kemanusiaan (serantau dan antarabangsa) yang ditubuhkan di peringkat kebangsaan
  • Menghubungi pihak media mengenai sebarang liputan acara-acara jabatan.
  • Menyediakan siaran akhbar dan gambar-gambar mengenai acara-acara jabatan untuk media dan penggunaan jabatan.

Unit Sukarelawan:

  • Mengendalikan aktiviti-aktiviti sukarelawan kepada klien-klien jabatan.
  • Berkerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dalam pengendalian aktiviti-aktiviti sukarelawan.
  • Menjalankan promosi kepada orang ramai mengenai aktiviti sukarelawan dibawah jabatan melalui laman sesawang dan Facebook jabatan.
  • Mengumpulkan dan mengemaskini maklumat dan statistik sukarelawan dan aktiviti ke dalam pengkalan data.
  • Mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran dan pemerkasaan sukarelawan melalui latihan dan kursus yang bersesuaian.