Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Perkhidmatan Keluarga, Wanita dan Kanak-Kanak

Visi

Membangun dan Mengukuhkan Masyarakat dan Individu Bersifat Penyayang, Bertanggungjawab, Pemedulian dan Berdaya Tahan.

Misi

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Individu dan Masyarakat.

Objektif


 • Mengetuai Urus Setia dan Jawatankuasa yang berkaitan dengan keluarga, Wanita dan kanak-kanak seperti;
 • 'Convention On The Rights of The Child' (CRC)
 • Kumpulan Bertindak Ke atas Perlindungan Kanak-Kanak
 • Mengendalikan proses penyiasatan (laporan sosial) terhadap permohonan Anak Angkat.
 • Mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan keganasan rumahtangga seperti penganiayaan dan penderaan terhadap wanita, isteri, kanak-kanak, orang tua dan sebagainya.
 • Menyelia kes-kes yang berkaitan dengan ‘abandoned baby’ (Anak Laqid).
 • Mengkaji, menyelidik dan menganalisa kes-kes yang berkaitan dengan keluarga, Wanita dan kanak-kanak.
 • Membuat pendaftaran anak-anak yatim seluruh negara.
 • Pendaftaran dan Lesen Pusat Penjagaan Kanak-Kanak.
 • Menyelaras dan menganjurkan seminar, kursus, simposium dan kempen-kempen yang berkaitan dengan keluarga, Wanita dan kanak-kanak.
 • Menyelaras penerbitan buku-buku, risalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan keluarga, Wanita dan kanak-kanak

Strategi


 • Menggalak dan Mewujudkan Individu Yang Bertanggungjawab.
 • Mencegah Berlakunya Masalah Sosial Yang Boleh Mengakibatkan.
 • Mempertingkatkan Sistem Kekeluargaan Sebagai Teras Kesejahteraan Individu dan Keluarga.
 • Melindungi Golongan Sasar Yang Berkeperluan dan Bermasalah Melalui Perlaksanaan dan Penguatkuasaan Akta-Akta Sosial.
 • Memberi Panduan, Sokongan, Bimbingan dan Galakkan Kepada Individu, Komuniti, Badan-Badan Kebajikan Sukarela (NGO) dan Agensi-Agensi Lain Yang Berkaitan Dalam Membantu Golongan Sasar.